Wallenbergs senaste attackvektor mot kontanterna – knäck Forex

Wallenbergs senaste attackvektor mot kontanterna – knäck Forex

Som den informerade läsaren redan känner till, hatar familjen Wallenberg (Sveriges riktiga regering) kontanter.

Det räcker inte med att de i sin direktägda bank SEB så gott som tagit bort all kontanthantering för löntagare, småsparare, pensionärer och småföretagare – de har nu sammankallat inkvisitionen – d v s Finansinspektion (FI) och nickedockorna i Alliansregeringen – och kräver nu femtio miljoner kronor av Forex som straff efter att de i likhet med andra banker var ett offer i den s k Panaxiaaffären.

Hur fungerar det här egentligen?

Vad är det man som bankir anno år 2013 måste göra för att uppväcka sådan vrede bland de gamla kompisarna inom den dolda maktens sfär så att man inte bara undgår alla de obscent stora skattefinansierade stödpaket och bailouts västerländska regeringar låter regna över de privata bankväsendet (oaktat vilka brott de har begått) utan faktiskt krävs på vite/böter och hotas med nedstängning?

Svaret?

Forex är den enda bank i Sverige som i dag öppet försvarar kontantväsendet och i övrigt verkar försöka göra livet enklare och mindre komplicerat för pensionärer, löntagare, småsparare och småföretagare.

Klicka här för att skriva på kontantuppropet!
Sprid den här länken: http://kontantuppropet.nu!

Veta mer

Comments are closed.