Upplägg VK3: Syrien en repris av Libyen

Upplägg VK3: Syrien en repris av Libyen

Oaktat lögnerna om kemvapen – tabellen nedan visar vad FN-resolution 1970 gav NATO “rätt” att göra mot Libyen under kriget 2011 och vad den amerikanska kongressen och senaten den 9:e september 2013 röstar om att USA har “rätt” att göra mot Syrien hösten 2013..

Kriget mot Libyen Planerna mot Syrien
90 dagar 60 + 30 dagar
Inga marktrupper (förutom special forces, som redan var där innan kriget) Inga marktrupper (förutom special forces, som redan är där)
När FN-resolutionen väl var tagen agerade NATO som hade det fått ett Carte Blanche och gjorde precis vad det ville. Presidenten ges Carte Blanche inom parametrarna ovan.

Veta mer

Comments are closed.