Den västliga civilisationens sista utpost – Charlie Hebdo

Den västliga civilisationens sista utpost – Charlie Hebdo

I en intervju på TV4-nyheterna 2015-01-08 försvarar TV4 publicerandet av de teckningar man menar provocerade fram den påstådda attacken mot tidningsredaktionen för Charles Hebdo.

Blueshift vill inte vara sämre och publicerar nu unikt foto från den kreativa processen hos medarbetarna på Charles Hebdo.

Detta är alltså den västliga så kallade “civilisationens” “hjältar” och språkrör i det 21:a århundradet?

Vem tjänar egentligen på omfamnandet och upphöjandet av den typ av degenererad och antiintellektuell kommunikation Charlie Hebdo representerar?

Källa: http://frallik.livejournal.com/904117.html

Comments are closed.