Västerländska civilisationslögner I: myten om olja som en ändlig resurs

Västerländska civilisationslögner I: myten om olja som en ändlig resurs

Olja är inte en ändlig resurs på väg att ta slut – det i själva verket
den näst mest förekommande vätskan på jorden (den mest förekommande är vatten)
.

Lögnen att oljan är en bristresurs skapades av oljebaronen Rockefeller i USA i slutet på förförra seklet.

På en vetenskaplig konferens om organisk kemi i Schweiz 1892 sökte man svar på frågan: Vad är organisk materia?

Definitionen man kom överens om var: materia som innehåller kol (C), väte (H) och syre (O).

Analyserar man ett dött träd, till exempel, finner man kol-, väte- och syreatomer. Det samma gäller all flora liksom fauna, djur och människor.

Då olja råkar ha tre atomer gemensamt med flora och fauna hoppade man till den ogrundade slutsatsen att det fanns ett orsakssamband mellan dem – att olja kom från döda djur och växter.

Det här var det resonemang ett par vetenskapsmän utsända till konferensen av Rockefeller lyckades få med sig de andra deltagarna på: Olja innehåller kol, väte och syre, alltså kommer olja från fossiler – döda djur och växter.

Det var så olja (och kol) i skolböcker och hos allmänheten blev till fossila bränslen – en förment bristvara bilister världen över allt sedan dess betalar överpriser för.

Men det är alltså en enda stor lögn.

Inga fossiler har hitills påträffats på större djup än fem kilometer. Olja utvinns rutinmässigt på mer än dubbelt så stora djup.

Hur skapas då olja?

Enligt forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm bildas olja kontinuerligt i jordens inre i en geologisk process kallad abiotisk. Det är därför oljekällor man första trodde var uttömda autoamtiskt återfylls från jordens inre.


Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)

One Reply to “Västerländska civilisationslögner I: myten om olja som en ändlig resurs”

Comments are closed.