Regeringens ubåtskrig mot Tyskland: svensk konteramiral bekräftar försvarets stöldräd

Regeringens ubåtskrig mot Tyskland: svensk konteramiral bekräftar försvarets stöldräd

Efter att ha sett konteramiral Göran Larsbrinks skamlösa avsiktsförklaring är den stora frågan inte om Sverige kommer att lämna EU – utan när.

Och vad avses med “Fågel Fenix”?

Är Konteramiralen måhända frimurare?

 

Comments are closed.