Trenden: 100% av jordens befolkning vaxxad till den 1:a maj 2022

Trenden: 100% av jordens befolkning vaxxad till den 1:a maj 2022

Drygt 27% av jordens befolkning påstås ha vaxxats.

Om trenden i diagrammet ovan sig, ser de kommande milstolparna ut så här:

  • 1:a november 2021: 50%
  • 15:e februari 2022: 75%
  • 1:a maj 2022: 100%

Förmodligen kommer globalisterna att kunna öka injektionstakten.

Samtidigt kommer antalet människor som är beredda att underkasta insprutning i sina kroppar av nödgodkända experimentella DNA-förändrande brygder att minska.

Förmodligen finns det en minoritet människor som av olika skäl totalt vägrar injektion.

Framtiden kommer att utvisa var brytpunkten går.

Den här enkäten menar att en fjärdedel av alla amerikanare kommer att vägra Covid-vaxxning.

Den motsvarande siffran i Sverige, vars befolkning är betydligt mer auktoritetstroende, är 90%.

Är en bra gissning att resten av Europa till sommaren 2022 kommer att hamnat någonstans mellan 75% till 90% vaxxade?


Distributören: 239 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 233 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 177 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)

Comments are closed.