Svensken har vänt EU ryggen – nästa avfart Lissabon

Svensken har vänt EU ryggen – nästa avfart Lissabon

EMU-/eurosympatier efter partisympati 2004–2014

 

Alla partier utom M och FP ligger runt ett 90-procentigt misstroende mot EU. M och FP ligger runt ett 80-procentigt misstroende.

Dags för Sverige att checka ut ur Lissabonfördraget?

Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Partisympatier/Partisympatiundersokningen-PSU/12436/12443/EU–EMU-sympatier/27385/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.