Striden om 9/11 avgjord – vinnare Dr Judy Wood

Striden om 9/11 avgjord – vinnare Dr Judy Wood

Efter snart ett decennium av krig mot sanningen har nu den dolda maktens front-organisation, Architects & Engineers for 911 Truth (AE911Truth), till slut officiellt förlorat tolkningsföreträdet för vad som faktiskt utspelade sig på nedre Manhattan den 11:e september 2001.

Vinnare blev fysikern Dr Judy Wood som genomfört den enda brottsplatsundersökning som gjorts av World Trade Center området och som publicerats i boken Where did the towers go? Evidence of

Domare i matchen blev nordamerikas största radiostation för nattprogram, Coast to Coast AM (runt tre miljoner lyssnare via nästan 570 lokala radiostationer).

Det sätt på vilket segraren korades blev att utav de två kombattanterna så blev det Dr Judy Wood som förlänades äran att tala till nationen på trettonårsdagen av 9/11 – den 11:e september 2014.

I sin presentation av Dr Judy Wood summerar Coast to Coast slutronden så här:

In contrast to some involved in the ‘9-11 Truth’ movement, Wood contends that bombs or explosions are ruled out as the cause of the buildings’ destruction, and that the so-called evidence for thermite is just residue from the structures’ aluminum cladding.

Det är med intresse vi noterar att Coast to Coast:s George Noory i kommentaren reducerar AE911Truth till bara “some” – d v s “några” och att AE911Truths villospår inte längre handlar om det icke-existerande sprängmedlet “nano-termit” eller ens vanlig “termit” (ett svetsmedel) utan “så kallad termit”.

Dr Judy Wood kvalade för flera år sedan in i debatten i styrka av sin brottsplatsundersökning “WHERE DID THE TOWERS GO? The evidence of directed free-energy technology on 9/11”.

Att AE911Truth överhuvudtaget hamnade i ringen beror på att någon eller några under flera år kastat en massa pengar över dem i deras uppdrag att bland 9/11-skeptiker sprida felaktiga uppfattningar om vad som egentligen skedde.

Klicka här för alla våra föreläsningar och intervjuer
med Dr Judy Wood

Coast to Coast intervjun nedan:

Klicka här för alla våra föreläsningar och intervjuer
med Dr Judy Wood

Comments are closed.