Regeringen anmäld för folkmord

Anmälan nedan inlämnades tisdagen den 6:e juni 2017 till Internationella Åklagarkammarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Anmälningarna: Anmälan folkmord 2017-06-06 Report Genocide 2017-06-06 Anmälningarna har följande AM-nummer: Stockholm: AM-75871-17 Malmö: AM 76158-17 Anmälan Anmälan om allvarlig brottslighet som faller under allmänt åtal Det är i dag uppenbart att ett icke ringa antal individer på nyckelpositioner … Continue reading Regeringen anmäld för folkmord