Reflektioner över MSB:s panikrapport över uppvaknandet över Covid-19 lögnen

Reflektioner över MSB:s panikrapport över uppvaknandet över Covid-19 lögnen

I april 2021 publicerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en studie med titeln: “Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning”.

Studien kan (ännu så länge) laddas ned här:

Studien är författade av en professor vid namn Andreas Önnerfors, en högt rankad frimurare liksom underrättelseofficer inom det svenska försvaret (hemvärnet, enligt uppgift).

Mer om studiens författare här:


En genomläsning av studien bekräftar misstanken att globalisterna är djupt oroad över ett pågående uppvaknande över bland annat den dolda agendan bakom Covid-19.

Oron är så påtaglig att Önnerfors ägnar ett helt kapitel åt hur man kan “ingripa” mot “konspirationsteorier”.

Bilden nedan är saxad ur sidan 61 och det är uppenbart att myndigheter som MSB inte bara ägnar sig åt att stämpla legitim samhällskritik som “konspirationsteori” utan nu öppet kontemplerar åtgärder direkt mot de som utnyttjar sin grundlagsstadgade yttrandefrihet.

Attackerna mot “konspirationsteoretiker” anges vara av två slag:

  1. Förebyggande attack
  2. Motattack

En “motattack” antar vi är en “attack” mot personer inblandade i att sprida vad myndigheterna anser vara “konspirationsteorier”.

Redan existerande exempel på sådana “motattacker” på svensk botten är motartiklar, men även smutskastning, hot och andra övergrepp mot oliktänkare.

“Förebyggande attack” kan knappast förstås som något annat än att globalisterna, via bland annat svenska myndigheter, avser att attackera de som sprider oliktänkande material innan detta material publicerats.

Förebyggande attacker kan knappast genomföras utan att myndigheterna upprätthåller övervakning av hög intensitet av vad oliktänkande gör: vilka de talar med, vad de talar om, vad för typ av sökning och skrivarbete och liknande som utförs på de oliktänkandes datorer, m m.

Vilka verktyg ingår i den dolda maktens redskapsskjul för att munkavla aktiva konspirationsteoretiker?

Sabotera deras datorer?

Blockera uppkopplingen till Internet, både från arbetsplatsen/hemma men också de servrar som används för distribution av epost, t ex.

Kanske har detta redan skett i Sverige?

Det har det.

Det värsta vore naturligtvis tanken på preventiva lönnmord av oliktänkande.

Hur långt ifrån denna möjlighet befinner sig Sverige anno 2021?

Även detta har redan skett – hösten 2010.

Den historien står att läsa om i boken “Covid 1984”.

Insikten vi tar med oss från MSB:s panikrapport är inte att deras oro handlar om redan existerande oliktänkare.

Globalisternas värsta mardröm är att uppvaknandet rörande lögnerna med Covid-19 bryter igenom bland befolkningen i sin helhet, i takt med att problemen med de nödgodkända experimentella DNA-förändrande injektionerna blir alltmer påtagliga.

När detta sker måste allmogen ha “vaccinerats” också mot felaktiga tankar, så att det “vet” att när nära och kära inom en snar framtid börjar dö så har detta ingenting med de så kallade “vaccinationerna” att göra…


Distributören: 239 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 233 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 177 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)

Comments are closed.