Rasist som kodord för antiglobalist – Sveriges just nu mest censurerade artikel

Rasist som kodord för antiglobalist – Sveriges just nu mest censurerade artikel

För ett par dagar sedan skickade vi ut nedanstående debattartikel, “Rasist som kodord för antiglobalist” (högerklicka för att spara pdf-filen på din egen dator) till ett antal medieföretag, både etablerade “systemmedia” men också så kallade “alternativa” eller “sociala” media – sajter som av många hitills uppfattats som anti-status quo.

Artikeln börjades skicka ut söndagen den 21:a augusti 2016.

Slutpunkt för svar sattes den 25:e augusti 2016.

Som framgår av tablån nedan är både system- och alternativ media ointresserad av analyser som går bortom löpsedlarnas hat- och rädslopornografi.

Undersökningens stora överraskning blev sajten Arabnyheter som återpublicerade debattartikeln utan att ha blivit tillfrågad eller ens fått den översänd.

MEDIA RESULTAT SVARSTID
Aftonbladet < 1 dygn
Dagens Nyheter < 1 dygn
Svenska Dagbladet < 1 dygn
Sveriges Television Debatt < 1 dygn
Metro < 1 dygn
Sydsvenskan < 1 dygn
Sverige Radio P1 Debatt < 1 dygn
Göteborgsposten < 1 dygn
Expressen < 2 dygn
Dagens Industri < 2 dygn
Dagens Samhälle < 1 dygn
Fria Tider
Nya Tider
Nordfront
Corren
Dagen
Skånska Dagbladet
NWT

Rasist som kodord för antiglobalist

Rasiststämpeln som används för att tysta människor i Sverige har ingenting med främlingsfientlighet att göra. Stämpeln är den dolda maktens kodord för antiglobalist: kritiker av den dolda makten och dess strukturer – motståndet mot de internationella finansoligarkernas dröm om en framtida global diktatur med en världsregering (FN) och en världsarmé (NATO), där mänskligheten reducerats till en eurasisk-negroidras som mikrochippas vid födseln.

I motsats till vad media kan få allmänheten att tro, är kärnfrågan för Sverige och Europa inte utmaningarna som kommer i kölvattnet på de folkomflyttningar av bibliska format, som bland andra miljardären George Soros ligger bakom. Kärnfrågan som är skymd av, men överordnade denna, är globaliseringen.

Den process globaliseringen utgör är ett de facto krig mot mänsklighetens tidigare och nuvarande strukturer, av vilka folkomflyttningarna blott är en front – en front som lanserats relativt sent i globaliseringskriget.

En annan front är USA:s och NATO:s konstanta krigsmånglande i Mellanöstern och Europa, liksom Fjärran Östern. Ingen del av planeten synes vara undantagen.

En tredje front är de handelsavtal kallade TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) och TPP (Trans-Pacific Partnership) och som är så hemligstämplade att allmänheten inte tillåts läsa dem, men vars innebörd bland annat är att USA infogar resten av planeten i sin interna marknad liksom att privatägda multinationella jättar ges överhöghet över länder och folk.

En fjärde front är det internationella finansväsendet, som i dag utgör en enda organism med tentakler i så gott som alla länder i hela världen.

Slutpunkten för globaliseringsprocessen är jorden som ett enda land – en diktatur där ordningen upprätthålls av vad som i dag heter FN och NATO och som alltså kommer att vara byggd på ruinerna av hundratals med fordom oavhängiga länder och folk med unika kulturer och språk, bland dem Sverige och Norden.

Precis som dagens nominellt nationella regeringar är ombud åt globaliseringsprocessens huvudmän, en handfull med inflytelserika internationella finansfamiljer, kommer den planerade världsregeringen att göra samma sak, fast så mycket effektivare, eftersom finansoligarkerna då bara behöver hantera en regering – istället för hundratals.

* * * * * * *

Det är detta som är kärnfrågan: globaliseringen – inte rapporter om våldtäktsepidemier eller alarmerande projektioner om EU som ett kalifat om trettio år.

Genom att genomdriva folkomflyttningarna i slutet på globaliseringsprocessen, där läsaren i dag befinner sig, verkar oligarkerna hoppas att hålla människor så upprörda, förvirrade och vända mot varandra, att de olika sidorna i den artificiellt skapade konflikten missar helhetsbilden.

När processen närmar sig sitt slut kommer även de centralasiater som i dag låter sig bedras av George Soros löften om guld och gröna skogar i Nordeuropa, att inse att också de offrats på globalismens altare. Det sker allra senast dagen då även deras kultur och språk upplöses och införlivas i en världsomfattande politisk ordning som av den österrikiske greven Coudenhove-Kalergi, Kalergiplanens visionär, innan andra världskriget beskrevs så här: ”Den fjärran framtidens människa kommer att vara en hybrid. Dagens raser och kast skall falla offer för den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom. Den eurasisk-negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald.”

När finansoligarkernas systemmedia i dag angriper människor som ifrågasätter globaliseringsprocessen, brännmärker man inte dessa som antiglobalister – istället stigmatiserar man dem som främlingsfientliga, som rasister.

Det är en lögnens strategi anammad med avsikt.

Det är mycket enklare för finansoligarkerna att elda upp aktivister på vänsterflanken mot påstådd “rasism” – än att få vänstern att tro att den ultrakapitalistiska globaliseringsprocessen, vilket är vad det egentligen handlar om, skulle vara något gott för någon annan än den “klass” om enligt uppgift omfattar blott 85 äldre män och som alla får plats i en Londonbuss.

Det har blivit dags att kalla saker och ting vid deras rätta namn.

Kristoffer Hell

Författare till Västs mörka hjärta – 9/11, Geopolitisk
terrorism & Globaliseringsagendan”
och “Demokrati till döds –
Sveriges väg in i den globala diktaturen”

Comments are closed.