Project Camelot intervjuar Steven Greer – 2009

Project Camelot intervjuar Steven Greer – 2009

Project Camelot intervjuar Steven Greer

Datum: 2009-08-06
Längd: 1:11:26
Språk: Engelska
Sammanfattning: Skälet till att intervjun arrangerades var den meningsmotsättning som kom i dagen under Exopolitics konferensen i Barcelona 2009 rörande huruvida utomjordiska civilisationer som är “rymdfarande” – d v s har uppnått den tekniska förmågan att färdas mellan solsystem – alltid är “goda” (Steven Greers uppfattning), eller om de trots sin tekniska kompetens ändå kan utgöra en fara för andra civilisationer.

Comments are closed.