Ondskans schizofreni

Ondskans schizofreni

Om mänskligheten var en person skulle diagnosen i dag vara att hon är schizofren.

Undersökningar har nämligen visat att större delen av planeten inte tror på den amerikanska regeringens officiella version om Bin Laden och hans 19 rövare som de skyldiga bakom 9/11.

Uppfattningen bekräftas av att FBI, den för brottsutredningen runt 9/11 direkt ansvariga myndigheten, ännu inte efterlyst Usama Bin Laden för dessa dåd.[1]

Det är därför inte förvånande att mer än var tredje amerikanare, runt 100 miljoner människor, anser att dess egen regering var på något sätt inblandat i 9/11.

Vad som kanske är mer förvånande är att bara en av fem svenskar under 30 år sägs vara detsamma – eller sades.

Siffrorna kommer från en opinionsundersökning beställd inför ett starkt vinklat program sänt av TV4 hösten 2009. Andelen kan vara mycket större.

Skälet till att så många fortfarande tror på den gigantiska lögnen är att makten och dess lakejmedia inte bara låtsas som att deras omvärldsbeskrivning av ett civiliserat Väst omgivet av vildsinta islamska barbarer stämmer – utan är oomtvistad.

Läsare som ännu inte vaknat upp inför det strategiska bedrägeri som sedan den 11:e september 2001 drivit världen allt närmare det totala krigets avgrund rekommenderas nedanstående sekvens:

Bipolär

I öppna och friska samhällen möts, stöps och bryts idéer och analyser i en öppen och huvudsakligen konstruktiv dialog. Efter 9/11 upphörde den s k västerländska civilisationens interna dialog. I dess plats inställde sig ett bipolärt tillstånd kännetecknad av en allt desperatare offentlig lögn om en hotbild som inte finns och ett massivt tyst uppvaknande inför sakers egentliga tillstånd – ett uppvaknande för vilket makten utfärdat ett de facto tankeförbud.

En sådan här kollektiv schizofreni är ett allvarligt tillstånd för en civilisation att befinna sig i.

Ändå finns det?

Varför?

Vem tjänar på tankeförbudet?

Vad är det makten fruktar?

Ett slut på alla de lögnaktiga, men för en liten handfull familjer, oerhört lönsamma krig som just nu pågår?

Att Iran skonas det öde som drabbade Irak 2003?

Att furstendömet Rothschilds ockupation av Palestina upphör och att freden äntligen finner sin väg tillbaka in i mellanöstern?

I den madrasserade cellen

Allt fler skulle instämma i diagnosen att de västliga s k demokratiernas civilisationsmodell, patienten i den här artikeln, ligger på dödsbädden och att vad som i dag utspelar sig i TV-soffor och på löpsedlar inte är något annat än dess dödsryckningar.

Frågan är vad som kommer efter.

Om kursändring icke göres synes risken överhängande att en mycket starkt reducerad mänsklighet inom ett par år vaknar upp i en global diktatur där suveräna nationer, länder och folk inte ens tillåts vara ett minne.

En värld med en enda elektronisk kontantlös valuta, där de barn som får världsregeringens tillstånd att överleva mikrochippas vid födseln.

Med facit i hand

Eftersom alla “terrordåd” som drabbat Väst sedan 9/11 har visat sig vara orkestrerade av västerländska underrättelse- och säkerhetstjänster för syftet att motivera en eskalerad expansion av den s k västerländska civilisationen är detta den facit alltfler människor använder sig av när nästa “terrordåd” knackar på dörren.

Detta gäller också Sveriges 10-12-11.

händelse(“problem”) syfte (“lösning”) förövare?
9/11 sätta världen i brand Mossad och CIA?
Bali 2002 Motivera Australiens deltagande i krig Mossad?
11-M spansk inrikespolitik – hålla världen i brand Spanska underrättelse- och säkerhetstjänster?
7/7 brittisk inrikespolitik – hålla världen i brand MI5?
Mumbai 2008 amerikansk inrikespolitk – hålla världen i brand CIA?
Kalsongbombaren – juldagen 2009 införa bodyscanners på flygplatser Mossad?
Stockholm 10-12-11 rädda Sveriges hemliga samarbete med USA genom att rädda regeringen Reinfeldt. Motivera Sveriges deltagande i krig MI5, SÄPO, MUST?

Stockholm 10-12-11

Just hur svår statsministerns personliga sinnessjukdom är framgår av hur han trots den av det brittiska MI5 övervakade och högst sannolikt kontrollerade “terroristen” Abdulwahabs inspelade förklaring att motivet för sprängningarna i Stockholm var Sveriges krigande i Afghanistan, så väljer Reinfeldt att eka George W. Bush gamla propagandaslogan från 9/11 – att motivet är att “de hatar oss för våra friheters skull”.

Vilka friheter då, undrar alltfler.

De som regeringen Reinfeldt och regeringen Persson innan dess dagligen tagit ifrån medborgarna, efter den 11:e september 2001?


1. http://www.fbi.gov/wanted/topten/usama-bin-laden, 2011-01-08; /doc/usama-bin-laden.pdf
2. Al-Qaeda är namnet på en lista med agenter som arbetar för CIA. Listan upprättades av CIA under Sovjets ockupation av Afghanistan mellan 1980-1989. Agenterna på listan här därefter använts av CIA och det amerikanska imperiet för att genom s k terrorism söndra och härska i andra delar av världen.
Comments are closed.