Magna Charta – oligarkadelns krigsförklaring mot allmoge och monark

Magna Charta – oligarkadelns krigsförklaring mot allmoge och monark

Trodde läsaren att Magna Charta (MC) hade med mänskliga rättigheter att göra?

MC var oligarkadelns uppror mot monarken – tvisteämnet vilken av de tu som skulle ha rätten att terrorisera medlemmar av de övriga stånden..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.