Kontantdebatt i riksdagen den 6:e november

Kontantdebatt i riksdagen den 6:e november

Föranledd av responsen från vår petition “Till kontanternas försvar!” har nu riksdagsledamot Ulla Andersson (V) ställt följande interpellationsfråga till Finansmarknadsminister Peter Norman:[1]

Avser statsrådet att ta något initiativ för att tvinga de stora affärsbankerna att upprätthålla någon form av kontanthantering?


1. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Bankernas-kontanthantering_H01045/

Comments are closed.