Kokainmålet: varför svensk polis måste förbli en länsmyndighet

Kokainmålet: varför svensk polis måste förbli en länsmyndighet

“Det är värre än ett brott – det är ett klavertramp..”

2015 läggs Sveriges alla 21 polismyndigheter ned.

Istället kommer en nationell polismyndighet – något som kritiserats av flera tunga instanser, bl a JK.

Nedan är ett utdrag ut en artikel som förklarar varför det är en riktigt dålig idé att centralisera den svenska polisen och förlägga högkvarteret till Sveriges mest inkompetenta landsända – Stockholm..

Brott mot Europakonventionen

  1. Jonas Falk greps i Colombia och utlämnades felaktigt till Sverige. Hade det gått korrekt till hade han inte kunnat lämnas vidare till något annat land, efter att han frikänts i Sverige.
  2. Försvaret har inte haft tillgång till samma information som polis och åklagare.
  3. Förundersökningen har pågått under förhandlingarnas gång.
  4. Bevisning har “råkat” förstöras genom att det material som funnits i datorer har raderats och samma material i utskriven form har körts i papperstuggen.
  5. Väsentlig bevisning har undanhållits försvaret med hänvisning till sekretess.
  6. I tingsrätten dömdes flera personer för ett brott som redan var utrett och avklarat i USA av FBI och DEA. Och i den utredningen fanns inte någon svensk medborgare med.
  7. Minst en olaglig brottsprovokation har genomförts.
  8. Bevisning har förvanskats.
  9. Bevisning har fabricerats.
  10. Målet skulle överhuvudtaget inte ha avhandlats i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.