Khazarjude stoppar föreläsning om Frimureriet

Khazarjude stoppar föreläsning om Frimureriet

Calle Nathanson (700702-0154). Zionistisk maktdoldis
representerad i minst tio olika styrelser med central påverkan på den svenska yttrandefriheten och opinionsbildningen.

Bakgrunden till censurbeslutet nedan är att Folkets Hus och Parker (FHP) 2013-06-01 fick en ny verkställande direktör.

Calle Nathanson heter han.

Knappt ett år efter hans tillträde klubbar FHP:s ledning igenom en ny policy för lokaluthyrning, att inte hyra ut till vad man själva bestämt sig för är…

…rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser.

Av korrespondensen nedan framgår att beslutet att ställa in föredraget fattades av FHP:s ledning.

Veta mer om censur i Sverige

Föreningen Cui Bono Portas från att Hyra Fräntorp Folkets hus

Fem dagar innan föredraget med Jan-Ola Gustafsson i Fräntorp Folkets hus den 28:e januari väljer Fräntorp Folkets hus styrelse att avboka föreningens arrangemang efter följande skrivelse:

Bäste Martin,

Du har under eftermiddagen fått meddelande från Idrotts- och föreningsförvaltningen om avbokning av det arrangemang i Fräntorps Folkets Hus den 28 januari som du står som ansvarig för. Bakgrunden är ett styrelsebeslut i Fräntorps Folkets Husförening, efter samråd med vår moderförening Folkets Hus och Parker.

Vår uppfattning är att de åsikter som du och den förening som du representerar ger uttryck för i det offentliga rummet, står i alltför skarp kontrast till både våra styrelseledamöters personliga samt Folkets Hus och Parkers övergripande värdegrund med avseende på alla människors lika fri- och rättigheter. Att upplåta våra lokaler för ert arrangemang skulle därför riskera att leda till förtroendekonflikt med våra medlemmar och allvarligt skada verksamhetens anseende.

Av ovanstående skäl väljer vi alltså att avboka ert arrangemang.

Göteborg den 23 januari 2017

Styrelsen för Fräntorps Folkets Husförening

Vi beslutar oss för att hålla föredraget ändå för att visa hur sådana som utmanar åsiktskorridoren behandlas bakom kulisserna. Vanligtvis sopas denna behandling av oliktänkande under mattan och kommer aldrig fram i ljuset varför informationen behöver nå ut till en större publik.

Film från vår manifestation utanför Fräntorp Folkets hus.

Comments are closed.