Judisk extremist gripen av FBI för “muslimsk” terrorism

Judisk extremist gripen av FBI för “muslimsk” terrorism

Ännu en gång har verkligheten överträffat dikten, i alla fall den “verklighet” massmedia konstant söker påtvinga allmogen.

Det har nu visat sig att namnet på hjärnan bakom en terroristattack mot en konstutställning i Texas i maj 2015 och en planerad attack mot en minnesstund för 9/11, dirigerades av en judisk man bosatt i Australien, Joshua Rhyne Goldberg.

Källor:

Comments are closed.