Hur Island besegrade det angloamerikanska imperiets bankstermaffia

Hur Island besegrade det angloamerikanska imperiets bankstermaffia

Här är den, presenterad av islands president: den slutliga lösningen på världens alla bank- och finanskriser..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.