Half past Human: 1,24 miljarder vaxxade döda inom tre år – de flesta amerikanare och europeer

Half past Human: 1,24 miljarder vaxxade döda inom tre år – de flesta amerikanare och europeer

Antal människor av världsbefokningen som anses vara full-vaxxade

Länk

Antal människor av världsbefokningen som vaxxats minst en gång

Länk

För sex år sedan i stort sett tystnade mjukvaruingenjören Clif High.

Det skedde efter flera år med att ha publicerat populära automatiserade textanalyser på sajten half past human av vad det som cirkulerar på Internet säger om mänsklighetens kollektiva undermedvetna och dess förmåga att i förväg signalera (utan att någon begriper det) vad som väntar runt hörnet.

Nu är Clif tillbaka, intervjuad av den framgångsrika MSM-journalisten Greg Hunter, på dennes kanal USA Watch Dog, den 12 augusti 2021.

Sammantaget med en video av Clif High från den 16 augusti 2021, synes världsläget vara följande:

  • Kokpunkten är nådd – bara veckor kvar till kollapsen startar.
  • 1,24 miljarder människor kommer de närmsta åren att avlida till följd av Covid-injektionerna.
  • Covid-injektionerna reducerar den förväntade livslängden på de som tar dem enligt följande:
    • Första sprutan: den förväntade livslängden förkortas med 5,5 år.
    • Andra sprutan: den förväntade livslängden förkortas med ytterligare 15 år.
    • Tredje sprutan: den förväntade livslängden förkortas med ytterligare 20 år.
  • Globalisterna håller på att förlora, men fortsätter i brist på alternativ ändock att driva folkmordsagendorna.

Majoriteten av de 32% av världsbefolkningen som vaxxats är amerikanare eller av europeisk härkomst. Om Clifs prognos stämmer, innebär detta att de delar av planeten som kommer att drabbas hårdast av massdöd är de i grönt och mörkblått på kartorna ovan.

 

 


Distributören: 239 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 233 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 177 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln


Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)

Comments are closed.