Hacking Democracy – varför e-röstning inte hör hemma i demokratier

Hacking Democracy – varför e-röstning inte hör hemma i demokratier

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.