Godheten mobiliserar: Massiv läkarmanifestation i Washington DC mot globalisternas skräckpropaganda runt Covid-19

Godheten mobiliserar: Massiv läkarmanifestation i Washington DC mot globalisternas skräckpropaganda runt Covid-19


Distributören: 247 kr
Bokus: 299 kr
Ad Libris: 300 kr
Akademibokhandeln: 389 kr

Distributören: 232 kr
Bokus: 289 kr
Ad Libris: 289 kr
Akademibokhandeln: 379 kr

One Reply to “Godheten mobiliserar: Massiv läkarmanifestation i Washington DC mot globalisternas skräckpropaganda runt Covid-19”

  1. Varför tillåter t ex Iran hydroxiklorokin men få andra länder? Naturligtvis därför att medlet är för billigt för farmaindustrin och för verksamt så att farma inte på lång väg kan “tjäna” superbelopp på kostsamma behandlingar och ytterligare behandlingsbehov vid t ex komplikationer, långdragna förlopp och bieffekter. Och politiker spelar med för att rädslan tjänar deras makt och ger dem otillbörlig handliingsfrihet,

Comments are closed.