Godheten mobiliserar: Massiv läkarmanifestation i Washington DC mot globalisternas skräckpropaganda runt Covid-19

Godheten mobiliserar: Massiv läkarmanifestation i Washington DC mot globalisternas skräckpropaganda runt Covid-19


Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)


Distributören: 239 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 233 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 177 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

One Reply to “Godheten mobiliserar: Massiv läkarmanifestation i Washington DC mot globalisternas skräckpropaganda runt Covid-19”

  1. Varför tillåter t ex Iran hydroxiklorokin men få andra länder? Naturligtvis därför att medlet är för billigt för farmaindustrin och för verksamt så att farma inte på lång väg kan “tjäna” superbelopp på kostsamma behandlingar och ytterligare behandlingsbehov vid t ex komplikationer, långdragna förlopp och bieffekter. Och politiker spelar med för att rädslan tjänar deras makt och ger dem otillbörlig handliingsfrihet,

Comments are closed.