Frimureriet: del av Globalisternas hemliga nätverk?

Frimureriet: del av Globalisternas hemliga nätverk?

Tre avhoppade frimurare och en pastor vittnar om djävulsdyrkarna i vårt samhälles hjärta: Man må vara kristen för att bli frimurare – men frimureriets religion är inte kristendomen…

Frimureriet i svensk media

Comments are closed.