Det våras för fascismen

Det våras för fascismen

Vi har med egna ögon sett hur Covid-19 situationen fungerar i andra delar av Europa.

I Sverige möts vi av människor som är tacksamma för att det inte är så ḩårt som i t ex sydeuropa, med formella utegångsförbud, tvång på ansiktsmasker o s v.

För att kunna göra en bedömning vilket land som är hårt och vilka som inte är det, räcker det inte med att se vilka regler som gäller.

“Hårdheten” i en skriven lagen är ofta anpassad efter följsamheten för lagen i fråga inom befolkningen.

I andra länder tarvas hårdare lagar därför att människor där är mer oberoende och mindre auktoritetstroende än svensken – och i högre grad saknar den inre fascist så många i Sverige verkar dras med.

Ett närliggande exempel från 20 år tillbaka i tiden var med den våg av nya kontroller för att flyga som infördes efter 9/11.

I Sverige var det påtaligt hur den inre fascisten i människor i uniform då vädrade morgonluft. Ryggarna var med ens rakare, de oinlevda ansiktena lite stramare. Blicken hårdare. Rösten bistrare.

Ingen lag eller regeringsdekret hade utgått från Stockholm om att det skulle vara så. Men 9/11 innebar att den inre fascist så många i landet när på insidan gavs möjligheten att komma ut ur garderoben.

Och det var precis vad som skedde.

I Danmark, på Köpenhamns flygplats, var det tvärtom.

Lagarna och reglerna för flygande var desamma, men dansken gillar inte fascister så påbud utgick om att alla som arbetade på flygplatsen med kontroller skulle bära t-shirt i varma vänliga färger där det stod (på svenska): “vi är här för att hjälpa”.

Samma kontroller – två helt olika upplevelser.

Sverige anno 2021 har “rekommendationer” från folkhälsomyndigheten, men hur dessa tillämpas i samhället är hårdare och otrevligare än de “lagar” som råder i andra delar av Europa.

Bara i ett enda land i Europa har vi sett poliser bära gasmasker vid gränsövergångar och i lokaltrafiken.

Sverige.

Sverige behöver inga Covid-lagar, det enda en regering behöver göra är att förlita sig på den inre fascist som finns hos så många hos de som räknar Sverige som hem.

På IKEA:s restauranger, t ex, separerar väktare spädbarn från deras föräldrar – allt med en “rekommendation” från folkhälsmyndigheten i ryggen.


Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)

One Reply to “Det våras för fascismen”

Comments are closed.