Coronaviruset är en global påverkansoperation – inte en pandemi

Coronaviruset är en global påverkansoperation – inte en pandemi

Vad är egentligen det så kallade coronaviruset?

 1. En världsomspännande pandemi – ett hot mot mänskligt liv överallt?
 2. Har det mer gemensamt med de årliga influensaepidemier som drabbar planeten varje vinter?
 3. Är det någonting annat – något som ännu inte kategoriserats?

Diagrammet ovan grundar sig på officiell statistik från FN-organet WHO. Det visar antalet nyupptäckta fall av Covid-19 varje dag, i Kina och utanför detta land.

Den 4 mars 2020 uppskattade WHO att 93 090 personer drabbats av viruset varav 2,984 hade dött i sviterna av det. Med dessa två siffror kan Coronavirusets dödlighet beräknas. Den är 3.2%.

Detta innebär att för varje 1 000 personer som insjuknas i Covid-19 kommer 32 att dö.

De som avlider är det svagaste i gruppen om 1 000 personer: individer i dåligt skick med nedsatt immunförsvar, de som redan är sjuka – och gamlingar.

Den blå linjen i diagrammet visar situationen i Kina – ett land med 1,4 miljarder människor.

Den röda linjen indikerar läget för återstoden av mänskligheten – 6,4 miljarder individer.

Enligt WHO:s siffror är Covid-19 på avtagande i Kina, men sprider sig i resten av världen.

Tillväxtfaktorn, koefficenten, för världen utanför Kina (den röda linjen) är ca 60.

Extrapoleras denna siffra fyra månader framåt i tiden, till början på juli 2020, kommer antalet nyupptäckta fall av Covid-19 att då vara runt 7 200 varje dag.

Det totala antalet som insjuknat i Covid-19 kommer då att ligga mellan 400 000 och 450 000.

Med en dödlighet på 3,2% kommer mellan 12 och 15 tusen personer att ha avlidit.

Wikipedia listar fyra pandemier under 1900-talet:

 • Spanish Flu (1918-1920) ca 50-100 miljoner döda
 • Asian Flu (1957-1958) ca 1-4 miljoner döda
 • Hong Kong Flu (1968-1969) ca 1 miljon döda
 • H1N1/09 Flu Pandemic (2009-2010) ca 285 000 döda

Det synes uppenbart att Covid-19 inte hör hemma på den här listan över globala pandemier.

Faktum är att 2009-2010 års H1N1 virus händelse inte heller gör det.

Hade mänskligheten åren 1968, 1958, och 1918 räkna lika många huvuden som i dag, ca 7,8 miljarder, skulle dessa vara de uppräknade dödstallen: 2,3 miljoner, 3,8 miljoner, och 200-400 miljoner.

Nedan återges siffror från det amerikanska Center for Disease Controls (CDC) över de årliga influensaepidemierna mellan 2016 och 2019.

år insjuknande vård på sjukhus döda
2018-2019 35,5 miljoner 490 tusen 34 tusen
2017-2018 45 miljoner 810 tusen 61 tusen
2016-2017 29 miljoner 500 tusen 38 tusen

Statistiken gäller alltså bara USA, ett land med en befolkning som utgör 4,2% av hela mänskligheten.

Om siffrorna från CDC är representativa för resten av mänskligheten, betyder detta att upp til en miljard människor varje år insjuknar i vinterinfluensor och att av dessa avlider mellan 400 tusen och 1 miljon.

Varför rapporterar inte media om dessa årligen återkommande influensor med samma apokalyptiska tonläge det rapporterar om Covid-19?

Är man rädd att människor börjar misstro dagens västerländska internmedicin och börjar finna andra mer livsbefrämjande sätt att vidmakthålla och utveckla god hälsa?

Eftersom de nedtystade vinterinfluensorna har dödstal i samma storleksordning som wikipedias artikel om pandemier, kanske borde de också hamna på denna lista?

Oaktat detta så hör Covid-19 under inga omständigheter heller hemma på listan över årligen återkommande influensaepidemier – dödstalen och antalet drabbade är helt enkelt för lågt.

Vi gräver vidare. Vilken är de årliga kommande influensaepidemiernas tillväxtfaktor, det som gör att 35 miljoner människor i USA förra året under loppet av en säsong, säg fyra månader, drabbades?

Den tillväxtfaktorn hamnar i grannskapet 600 000 – att jämföras med faktorn 60 för Covid-19.

Såvida inget dramatiskt sker med hur Covid-19 sprids och dödar är verkligheten att, i dagens alltmer apokalyptiska nyhetsflöde, så förtjänar Covid-19 inte mer än en notis på sidan 12, jämte en lika kort notis om att varje dag omkommer 3 700 personer i trafikolyckor i hela världen – 1,4 miljoner varje år.

Trafiken skördar alltså mer dödsoffer varje dag än Covid-19 lyckats med på över två månader.

Varför rapporterar inte media mer om den globala trafikdöden?

Är det för att lösning på det problemet är avurbanisering, decentraliseringen och ökad förmåga till lokalt självförsörjande?

9/11 var en händelse i vilken knappt 3 000 personer sägs ha dött.

Händelsen lades ut live av media i hela världen och blev fikonlövet bakom vilken en era av eviga globalistiska krig startades.

Covid-19 är en händelse i vilken knappt 3 000 personer hittills dött.

Den sprids av media i hela världen som ett gigantiskt hot och har börjat anta formerna av en ursäkt för ännu mer globalisering, inklusive krav på tvångsvaccinationer, kontantlöshet, utegångsförbud, ännu mer byråkrati för resande – och ett vapen för att angripa vissa länders ekonomier.

Det här den kategori vi tror Covid-19 händelsen hör hemma.

Det handlar om en global påverkansoperation.


Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)


Distributören: 239 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 233 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 177 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

One Reply to “Coronaviruset är en global påverkansoperation – inte en pandemi”

 1. Hela det laboratorieframställda Corona-spektaklet är en listigt konstruerad flerstegs-missil.

  • Ett av stegen ska skapa panik World-wide för att störa hitintills fungerande samhällsstrukturer, vilket fungerat utmärkt på många håll i form av stängda företag och skolor samt på många flygplatser.
  • Ett annat steg är att öppna upp för distribution av redan färdiga “mediciner” och vacciner med förödande negativa biverkningar.

  Det finns säkert flera steg, men dessa är de primära vilka sedan förmodligen kommer att kreera ytterligare — för fungerande nationer — negativa spin-off-effekter.
  Frågan att ställa är: Qui bono?
  För samtliga VÄL förankrade i verkligheten är svaret ganska uppenbar på (((Vem/Vilka))) DET kan vara….

Comments are closed.