CNN-ankaret Piers Morgan på väg att kastas ut ur USA

CNN-ankaret Piers Morgan på väg att kastas ut ur USA

Efter inside jobbet Sandy Hooks 2012-12-14[1] rivstartade CNN en hetskampanj mot den amerikanska grundlagens andra tillägg (2nd amendment) – som garanterar alla amerikanare rätt att inneha skjutvapen.

En av kampanjens förgrundsfigur är den brittiske programledaren Piers Morgan.

Just nu (2012-12-23, 20:30 GMT) har en namnsamling på Vita Husets hemsida samlat ihop 22 000 underskrifter som kräver att Morgan utvisas ur USA.

Kravet är inte bara ett gräsrotsfenomen. Bland rösterna åtefinns bl a Wall Street-krönikören James Taranto.

Namninsamlingsfunktionen på Vita Husets hemsida är också unik i så motto att President Barack Obama har lovat att varje upprop som når över 25 000 namn kommer att resultera i någon form av officiell reaktion. Med nuvarande tempo innebär detta att en reaktion är att förvänta från Barack Obama från och med julafton.

Uppropet: Deport British Citizen Piers Morgan for Attacking 2nd Amendment

Samtidigt i Ankdammen

Hade Regeringen Reinfeldt haft lika stort förtroende för den svenska allmogen som Obama tydligen har för USA:s invånare och inrättat en liknande petitionsfunktion på regeringens hemsida hade bl a följande två svenska upprop redan haft rätt till en officiell reaktion från Reinfeldt och Co:

  1. Uppropet till stöd för polisanmälan av regering, riksdag och försvar p g a Sveriges deltagande i anfallskriget mot Libyen 2011. Anmälan kan i dag beskådas på minnesportalen highcrimes.org
  2. kontantuppropet.nu – där hitills 2800 personer kräver att regeringen skyddar kontanterna i grundlagen.

Det första uppropet hade tvingat Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt att förklara varför Sverige i strid mot internationell lag beslöt att militärt angripa vad FN så sent som år 2011 beskrev som det bästa land att leva i – i hela Afrika – d v s Libyen.

Som det nu är, blev myndigheternas enda reaktion att kungöra att statens maktanspråk är absolut samt att allt medborgare har är skyldigheter.

Den enda officiella reaktion som kom på kontantuppropet var halvkvädna ursäkter från finansmarknadsminister Peter Norman – efter att vänsterpartiets Ulla Andersson ställt regeringen mot väggen med en interpellation:

Läsare som vill veta mer om Sveriges fortsatta ragglande på globaliseringens Via Dolorosa kan läsa mer här:


1. se även http://www.globalresearch.ca/the-sandy-hook-school-massacre-unanswered-questions-and-missing-information/5316776
Comments are closed.