Brytpunkten nådd – tvångsvaccinationerna startar hösten 2021?

Brytpunkten nådd – tvångsvaccinationerna startar hösten 2021?

Uppdatering november 2021

Artikeln först publicerad i augusti 2021

Källa: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL

Man kan se mänskligheten som bestående av tre undergrupper.

 1. De självförslavade: de som alltid gör vad storebror säger – oavsett hur tokigt det är
 2. De aningslösa: de som kan tänka själva, om de vill, men som är bekväma och gärna kompromissar med vad de själva anser är bra eller rätt, bara för att passa in
 3. De fria självständiga: de som tänker självständigt och agerar utifrån sina egna analyser. I bland kan analysen sammanfalla med vad storebror vill, i andra fall inte

Storleken på de olika undergrupperna kan variera mellan olika befolkningar, men kan måhända antagas vara en tredjedel vardera.

33% är fria, 33% bekväma och aningslösa, 33% dras med slavmentalitet.

När det kommer till den globala psykologiska operation att massinjicera mänskligheten med otestade nödgodkända experimentella DNA-förändrande “vaccin”, som inleddes år 2020, verkar undergruppernas respons se ut så här.

 • Den första undergruppen som underkastade sig vaxxning var de självförslavade. De gick på bluffen och drogs med i paniken och rusade till injektionscentralerna, så snart globalistiskt infekterade regimer jorden runt med början i januari 2020 började hetsa.
 • Den andra gruppen synes i vara de aningslösa/bekväma som också vikt sig för trycket och tagit åtminstone ett vaccin och kan vara på väg och ta de återstående.
 • Sedan finns de fria – den del av befolkningen som verkar ha beslutat sig att aldrig underkasta sig Covid-injektion.

Diagrammet ovan indikerar att världen raskt närmar sig milstolpen när inga fler injiceringar på frivillig väg kommer att ske – de som är öppna för att bli Covid-injicerade, har gjort så. Ingen frivillig nyrekrytering sker längre.

Malta är ett belysande exempel.

När det kommer till Covid-injektionerna synes undergrupperna självförslavade och aningslösa på ö-nationen tillsammans utgöra 80% av befolkningen. Något gap mellan gruppen fullt vaxxad och delvis vaxxad existerar inte längre. Skälet är att nyrekrytering till gruppen delvis vaxxade upphört.

De återstående 20%, var femte invånare, vägrar, trots starka påtryckningar, att låta sig vaxxas.

Malta befinner sig i skrivande stund i ett vägskäl.

Vad kommer globalisterna på ön att göra?

Kommer de respektera att 20% förblir ovaxxade eller kommer de införa tvångsmedel för syftet att vaxxa 100% av befolkningen?


I Storbritannien sägs 62% vara fullt ut vaxxade och gruppen delvis vaxxade 8%. I landet verkar 30% av befolkningen tillhöra gruppen fria.

Vad kommer globalisterna där att göra för att tvinga också resten att underkasta sig vaxxning, när gruppen delvis vaxxad införlivats med gruppen fullt ut vaxxad?

I Australien, del av det brittiska samväldet, driver globalisterna en mycket hård kampanj för att tvinga befolkningen att vaxxas. Samtidigt indikerar vaxx-statistiken att 56% av befolkningen tillhör gruppen fria och självständiga.

I Sverige är enligt uppgift 53% av befolkningen fullvaxxade och 15% delvis vaxxade.

Vad kommer globalisterna i Fjollträsk och annorstådes tänkas göra när antalet full-vaxxade närmar sig 68% nivån och inga fler frivilliga vaxxningar längre sker – trots enorma kampanjer?


Trenden i diagrammet nedan indikerar att globalisternas plan kan vara att jordens befolkning skall vara full-vaxxad till maj 2022.

Det är inte långsökt att föreställa sig att länder i Europa och Amerika, där stor del av befolkningen redan vaxxats, under hösten 2021 och vintern 2022 kan försöka att dra åt tumskruvarna ännu mer för att tvinga de återstående delarna av befolkningarna att injiceras.

Men hur skulle något sådant kunna ske i länder i Afrika, Asien och Mellanöstern, där det faktiskt hör till ovanligheterna att människor Covid-vaxxats?

Är planen att låta ett kommande storkrig med start i Mellanöstern bli den rökridå bakom vilken globalister världen över kommer att försöka låta regeringar tvångsvaxxa människor i gruppen fria i Nordamerika och Europa – och via direkt krig påtvinga alla andra samma öde i andra delar av världen?


Distributören: 239 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 233 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 177 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)

2 Replies to “Brytpunkten nådd – tvångsvaccinationerna startar hösten 2021?”

 1. Ingenting sägs om vad som är faran med att vaccineras mera än att man genom att ta vaccinet agerar som en slav! Kommer vaccineringarna på sikt att ta död på de som vaccinerats eller vad?

 2. Den stora frågan.

  Återstår att se.

  Att fler dött av injektionerna än som skulle ha dött i covid-snuva verkar i alla fall klart. Frågan är hur omfattande avfallet blir.

  Den här artikeln nämner en källa som menar att över en miljard kommer att dö p g a Covid-vaxxningen.

  http://blueshift.nu/half-past-human-1-24-bn-vaxxed-to-die-over-the-next-few-years-mostly-in-north-america-europe-and-china/

  Kanske är den mänskliga kroppens förmåga att hantera attacker starkare än så?

  Sedan finns den välgrundade misstanken att injektionerna innhåller nano-chip som gör att människan kopplas upp mot IOT – the Internet of Things.

  Det är det vi framförallt varnat för de senaste decenniet, den transhumanistiska agendan – reduktionen av homo sapiens till en biologiska slavrobot.

  Varför växlar plötsligt en data-entreprenör som Bill Gates, skaparen av operativsystemen DOS och Windows, sent i livet spår och börjar arbeta för en massinjektion av hela mänskligheten?

Comments are closed.