Bonnierägda TV4 bekräftar elitens planer på mänsklighetens utplåning

Bonnierägda TV4 bekräftar elitens planer på mänsklighetens utplåning

Bekräftelsen på att mänskligheten ligger riktigt risigt till och den västliga s k civilisationen är dödsdömd kom i TV4, som bjudit in en professor som försökte övertala tittarna om fördelarna med kannibalism.

Det är i Väst “förbjudet” att äta självdöda djur. Skälet är dels religiöst men har också en grund i hur bakterier frodas och snabbt sprids i kadaver.

När TV4 sprider dessa tankar sprider de också den outtalade förutsättningen att människor skall dödas och deras kroppar tas om hand om under slakteriliknande former.

Den här kannibalpropaganden är inte begränsad till Sverige. Den hemsöker just nu också flera andra länder.

Finns det någon som inte inser att det här signalerandet från etablissemang runt om i Väst är ett kollektivt sjukdomstecken på att den västliga s k civilisationen är dödsdömd?

Det anmärkningsvärda är ju inte att det finns galningar som är professorer, utan att Bonnierägda TV4 tillhandahåller ideer som dessa en plattform.

Det går säkert att som enskild, familj eller grupp överleva den förstående kollapsen av rådande strukturer. Det torde dock kräva att man 100% distanserar sig från vansinnet som högst troligen snabbt bara kommer att bli värre.

Läsare som är tveksamma, inbjuds till att reflektera över hur t ex HBT-rörelsen tack vare etablissemangets stöd på kort tid flyttat fram positionerna för vad som är acceptabelt och “normalt” rörande sex, pedofili och familjebildning och sedan göra samma projicering på den här propagandan…


Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)

Donera i kryptovaluta


bitcoin: 1H3udR8EzwoMnAbNekEdagfSkvBVTqJyKM
bitcoin cash:qzxmfwl0ygwn0tayt43atdvzxrvwzn3ylq0vffprwm
ethereum: 0x88b5Bf87Eba1Cb9c8d71842A13dB9da77C5d5581

2 Replies to “Bonnierägda TV4 bekräftar elitens planer på mänsklighetens utplåning”

  1. “De som gudarna vill förinta gör de först vansinniga.”
    Vi befinner oss nu i ett läge där risken är stor för globalt inbördeskrig.
    Tiden för enbart exponering av social ondska, att proklamera invändningar mot förövarna, med krav att de upphör, är över.

Comments are closed.