Blev Frihetsrörelsen just kontrollerad opposition?

Blev Frihetsrörelsen just kontrollerad opposition?

Vad är det med vinnarkoncept av öppenhet, civilitet, spontantitet och ickevåld, Filip Sjöström och Max Winter nu upplever inte fungerar?

Frågan ställd då symbolen ovan, tillsammans med en text på Telegram för ett par timmar sedan, passar oroväckande bra in på den sedan länge förberedda “högerextremismens” överrock globalisterna – via bl a SÄPO, MSB och EXPO – under många år försökt hänga på kritiker av samhällsutvecklingen.

Vem tjänar på det?

Frihetsrörelsen?

Behöver Sanningen och Friheten den här överrocken?

De fysiska avlägsnaden som hittills genomförts av en till synes svagt motiverad poliskår, motiverar inte huliganarméer eller paramilitärliknande förband – i synnerhet som sådana skrämmer bort normala deltagare.

Grundtanken med temat Frihet och Sanning var väl att just undvika att trilla in bunkermentalitet?


Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)

Comments are closed.