Bill Gates 3.0: Satsar på kärnkraft – växthusgaser sägs leda till 10 gånger fler döda än Covid påstås ha gjort

Bill Gates 3.0: Satsar på kärnkraft – växthusgaser sägs leda till 10 gånger fler döda än Covid påstås ha gjort

I en intervju på CNN med Anderson Cooper (en av CIA:s resurser på medieföretaget), försökte Bill Gates nyligen att sparka liv i det döda, eller i vart fall komatosiska, Koldioxid-monstret, som härom året orsakade en härdsmälta hos bland annat en autistisk svensk tonåring med namnet Greta Thunberg.

Under rubriken Bill Gates 3.0, beredde CNN den 15 februari 2021 Microsofts grundare (i dag också USA:s största innehavare av jordbruksmark) en estrad att kungöra sina nya globalistiska projekt – där en experimentell massinjicering av jordens hela befolkning redan ingår:

  • Ny teknik och metoder för syftet att beröva jordens atmosfär den för biosfären livsnödvändiga gasen koldioxid
  • Ny teknik för att odla kött med hjälp av mikrober
  • En satsning på kärnkraft. Gates säger sig ha förstått att mänsklig aktivitet faktiskt förutsätter tillgång till energi – liksom att teknologier som sol-, vind- och vågprojekt helt enkelt inte levererar.

I budskapets “motiverande” inledning – sektionen för skräckpropaganda – sade Gates att om han inte får som han vill kommer mänskligheten uppleva katastrofer med tio gånger fler döda än Covid påstås ha resulterat i och som kommer att vara 20 gånger värre än (kriget i?) Syrien.


Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)

Comments are closed.