Är Bensinupproret 2.0 Sveriges Gula Västar?

Är Bensinupproret 2.0 Sveriges Gula Västar?

French Revolution

En av de utlösande orsakerna för franska revolutionen 1789 var en ökning av priset på bröd. Stormningen av Bastiljen samma år blev den utlösande faktorn för ett tillstånd av kaos och inbördeskrig som skulle råda i tio år, fram tills Napoleons övertagande 1799.

Den utlösande faktorn för formeringen av Frankrikes Gula Västar rörelse hösten 2018 var en aviserad höjning av bensinpriserna.

Demonstrationerna hur nu pågått i över sex månader. I skrivande stund bedöms antalet aktiva vara ca 270 000.

Frankrike har en befolkning om ca 66 miljoner. Sverige har ca 10 miljoner, ett par miljoner färre, om bara etniska svenskar räknas.

Om Sverige haft en Gula Västar rörelse som demografiskt motsvarar vad Frankrike i skrivande stund har, skulle denna räkna ca 44 000 personer.

Den 10 maj 2019 blev Bensinupproret 2.0 Sveriges största Facebookgrupp, med ca 320 000 medlemmar.

Om Frankrikes Gula Västar hade haft samma uppslutning som Bensinuppropet 2.0 har, hade antalet personer som varje vecka demonstrerar i Frankrike mot regimen Macron var en bra bit över två miljoner – inte en kvarts miljon, som nu är fallet.


Någon beskrev för länge sedan historiska skeenden i Sverige så här – fritt sammanfattat: först händer ingenting, sedan händer ingenting, sedan ingenting, sedan händer allt på en gång.

Är detta var som manifesterat sig i Bensinuppropet 2.0?

Kritisk massa av folkligt missnöje har till slut uppnåtts – nu stundar resningen mot vansinnet inom Sverige politiska etablissemang.

Detta skulle onekligen förklara varför polisen över hela landet nekade Bensinuppropet 2.0 den grundlagsskyddade rätten att demonstrera – just i dag fredagen den 10 maj 2019.

Förhållandet att Bensinuppropet 2.0 överhuvudtaget bad polisen om lov att få demonstrera, något de enligt uppgifter kommer att fortsätta göra, vittnar om en djup naivitet och okunskap hos dess grundare.

Tror upproprets initiativtagare att den massiva anslutningen bara handlar om priset på bensin?

Här är två böcker som på ett par timmar skulle förbättra kunskapsläget…


Distributören: 239 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 233 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 177 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln
Comments are closed.