Anders Breiviks bakgrund som frimurarmästare

Anders Breiviks bakgrund som frimurarmästare

Norska frimurarorden bekräftar att Breivik är medlem sedan 2007 och inte bara är en adept utan faktiskt en frimurarmästare (Master Mason) – d v s innehar den högsta ranken inom det blå frimureriet.

RT ställer frågan svensk media nogsamt undvikit i snart ett år:

Var detta en isolerad händelse – eller är det här [frimureriet] en ideologi vi bör börja att ta på betydligt större allvar? 

Comments are closed.