Search Results for: chemtrail

Är detta ett motiv för chemtrails – mobilstrålning kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden

Artikeln nedan publicerades första gången 1 mars 2016 och erhöll enlöigt uppgift under mars månad 4 480 visningar från 48 länder. Siffran inkluderar 16 besök från Europeiska Unionen (EU) – vilket tyder på intresse för frågan inom det politiska systemet. Källa: https://solveig21miljoblogg.wordpress .com/2016/08/19/mobilstralningen- kraver-metaller-i-luften/ Miljöingenjör Solveig Silverin Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka …

Read More Read More