Month: January 2021

Upprop: Stoppa Pandemilagen – den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar och mänskliga rättigheter

Upprop: Stoppa Pandemilagen – den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar och mänskliga rättigheter

Nu på fredag, den 8 januari 2021, tar riksdagen ställning till regeringens och socialdepartementets förslag på en lag som förvandlar Sverige till en medicinsk fasciststat…

Upprop: Stoppa Pandemilagen – den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar och mänskliga rättigheter

 

Kära folkvalde

Den av regeringen föreslagna pandemilagen strider mot grundlagen och internationella avtal och konventioner om mänskliga rättigheter.

Den utgör också ett akut hot mot folkhälsan, samhällsekonomin och det demokratiska systemet i Sverige.

Den måste därför stoppas från att bli lag.

Om förslaget ändå röstas igenom är frågan om den är giltig.

Är en riksdag där blott 55 av 349 folkrepresentanter deltar verkligen beslutsför?

Vad hände med villkoret att svensk grundlag bara kan ändras genom två röstningar i riksdagen med val emellan?

Nöd bryter lag.

Den nöd lagen kommer att resultera är större än något annat hot Sverige och svenskarna stått inför under sin snart tusenåriga existens.

Med facit i hand är det uppenbart att Covid-19 blott var en mild vinterinfluensa, som av bland andra injektions- och vaccinindustrin, media och WHO blåstes upp till att anta helt orimliga proportioner, med svåra politiska och ekonomiska konsekvenser för hela världen.

Det är dags att säga stopp.

Förutom FN:s allmänt hållna universella deklaration om mänskliga rättigheter, existerar också UNESCO:s deklaration från 2005 om bioetik och mänskliga rättigheter – som vid en genomläsning i dag verkar varna för just den situation som i dag skapats:


Ur FN 1948

Article 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.


Ur UNESCO 2005

Article 3

Human dignity and human rights, Human dignity, human rights and fundamental freedoms are to be fully respected. The interests and welfare of the individual should have priority over the sole interest of science or society.

Article 6

1. Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and forany reason without disadvantage or prejudice.

3. In appropriate cases of research carried out on a group of persons or a community, additional agreement of the legal representatives of the group or community concerned may be sought. In no case should a collective community agreement or the consent of a community leader or other authority substitute for an individual’s informed consent.


Förslaget har av riksdagspartier liksom regeringens egna remissinstanser kritiserats för sin hafsiga och amatörmässiga utformning.

Några länkar:

Uppropets hemsida:

Högaktningsfullt,

Länk till UNESCO:s deklaration:

Högaktningsfullt,

 

Stoppa Pandemilagen - den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar

Käre folkvalde

**your signature**

1,194 signatures

Share this with your friends:

   

 

Mottagare: riksdagens 349 ledamöter + registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se,info@folkhalsomyndigheten.se, registrator@lakemedelsverket.se,socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

 

Latest Signatures
1,194 Stig-Göran Allexik Mar 02, 2021
1,193 Ann Rosenqvist Mar 02, 2021
1,192 Sirpa K Mar 01, 2021
1,191 Jan Wettermark Mar 01, 2021
1,190 Beatrice Pohl Mar 01, 2021
1,189 Ulf Pohl Mar 01, 2021
1,188 Svetlana Ivsnova Mar 01, 2021
1,187 martin timander Mar 01, 2021
1,186 Robin Kropp Stärling Mar 01, 2021
1,185 Henrik Gustafsson Mar 01, 2021
1,184 Stig Hallengren Feb 28, 2021
1,183 Hans Dahl Feb 28, 2021
1,182 Cornelia Dahlberg Feb 28, 2021
1,181 thor truvandi Feb 28, 2021
1,180 Gunilla Larsson Feb 28, 2021
1,179 Bo Johansson Feb 28, 2021
1,178 Erik Andreasson Feb 28, 2021
1,177 Ann-Christin Larsson Feb 27, 2021
1,176 Klara Sinnerstad Feb 20, 2021
1,175 Anna Dahlgren Feb 20, 2021
1,174 Margareta Spjut Feb 20, 2021
1,173 Evi Elvina Feb 20, 2021
1,172 Patricia Alba Feb 20, 2021
1,171 Peter Johansson Feb 18, 2021
1,170 Maria Tirén Feb 17, 2021
1,169 Carina Linder Feb 17, 2021
1,168 Elisabeth Ahne Feb 15, 2021
1,167 Camilla Berg Feb 14, 2021
1,166 Anna Fridenfeldt Feb 07, 2021
1,165 Bobbie á Deild Feb 07, 2021
1,164 Jan Smedmyr Feb 06, 2021
1,163 Agnetha Olsson Feb 06, 2021
1,162 Ulrika Henningsson Feb 03, 2021
1,161 Nebbe Damjanovic Feb 02, 2021
1,160 MIkael Jolhammar Feb 02, 2021
1,159 Michael Andersson Feb 02, 2021
1,158 Anders Wiman Feb 02, 2021
1,157 Inger Schaumann Feb 02, 2021
1,156 Kent Sjöberg Feb 02, 2021
1,155 Annika Svärd Feb 02, 2021
1,154 Daniel Linängen Feb 02, 2021
1,153 Paul Dimic Jan 31, 2021
1,152 Robert Thorin Jan 28, 2021
1,151 Andreas Pettersson Jan 28, 2021
1,150 Monica Kvarnström Jan 26, 2021
1,149 Annelie Törnebro Jan 26, 2021
1,148 Teodor Doroftei Jan 26, 2021
1,147 Kenth Moberg Jan 24, 2021
1,146 Helena Gustafsson Jan 23, 2021
1,145 Taina Vähäkuopus Jan 23, 2021
1,144 Ingegärd Samuelsson Jan 23, 2021
1,143 Anna Borkowska Jan 23, 2021
1,142 Magdalrna Borkowska Jan 22, 2021
1,141 Marie Holmberg Jan 22, 2021
1,140 Eva Hansson Jan 22, 2021
1,139 Börge Hornljung Jan 21, 2021
1,138 James Allen Jan 20, 2021
1,137 Hakan Pettersson Jan 20, 2021
1,136 Hans Wiger Jan 20, 2021
1,135 Patrik Voight Jan 19, 2021
1,134 Jörgen Lundström Jan 19, 2021
1,133 Babs Dahl Jan 18, 2021
1,132 Paul Brunstedt Jan 18, 2021
1,131 Monica Brunstedt Jan 18, 2021
1,130 Ingemar Ramell Jan 17, 2021
1,129 Danny Larsson Jan 17, 2021
1,128 Carina Almlöv Jan 17, 2021
1,127 Christer Höljer Jan 17, 2021
1,126 Christina Mattsson Jan 17, 2021
1,125 angelic billskog Jan 17, 2021
1,124 JÖRGEN JOHANSSON Jan 16, 2021
1,123 Peder Evhage Jan 16, 2021
1,122 Linda Rutherford Jan 14, 2021
1,121 Christer Kemna Jan 14, 2021
1,120 Lisa Andersson Jan 12, 2021
1,119 Fabricio Villa Jan 12, 2021
1,118 Jeanette Lindberg Jan 11, 2021
1,117 Hans Lundgren Jan 11, 2021
1,116 Daniel Kanon Jan 11, 2021
1,115 Patrik Voight Jan 11, 2021
1,114 Nino Sainmaa Jan 11, 2021
1,113 Pontus Nord Jan 11, 2021
1,112 Hanna Persson Jan 11, 2021
1,111 Stefan Danerek Jan 11, 2021
1,110 Lazaros Tsiflikiotis Jan 11, 2021
1,109 Andreas Lindmark Jan 10, 2021
1,108 Frederic Heeren Jan 10, 2021
1,107 Helen Teran Jan 10, 2021
1,106 Katarina Franzén Jan 10, 2021
1,105 Per Kolbe Jan 10, 2021
1,104 Cecilia Hoff Jan 10, 2021
1,103 Eino Lindqvist Jan 10, 2021
1,102 Gabriella Morlin Jan 10, 2021
1,101 Sören Israelsson Jan 10, 2021
1,100 Zara Haerlin Jan 10, 2021
1,099 Ronny Nyberg Jan 10, 2021
1,098 Carina Schubert Jan 10, 2021
1,097 Gianni Hyllengren Jan 10, 2021
1,096 margit Jangård Jan 10, 2021
1,095 Klas Nordin Jan 10, 2021
1,094 Kristina Kristoffersson Jan 10, 2021
1,093 Mats Larsson Jan 10, 2021
1,092 Zoltan Kotai Jan 10, 2021
1,091 Astrid-Ingalill Granbacka Jan 10, 2021
1,090 Agneta Håkansson Jan 10, 2021
1,089 Monika Scholz Jan 10, 2021
1,088 Cristina Nilsson Jan 10, 2021
1,087 Eric Ernerstedt Jan 10, 2021


Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)

Donera i kryptovaluta


bitcoin: 1H3udR8EzwoMnAbNekEdagfSkvBVTqJyKM
bitcoin cash:qzxmfwl0ygwn0tayt43atdvzxrvwzn3ylq0vffprwm
ethereum: 0x88b5Bf87Eba1Cb9c8d71842A13dB9da77C5d5581


Distributören: 233 kr
Titeln tillgänglig också via Bokus
Titeln tillgänglig också via Ad Libris
Titeln tillgänglig också via Akademibokhandeln

Distributören: 177 kr
Titeln tillgänglig också via Bokus
Titeln tillgänglig också via Ad Libris
Titeln tillgänglig också via Akademibokhandeln