Month: March 2020

Varför Nya Tider, Fria Tider och Samnytt inte längre finns på Alfheimr

Varför Nya Tider, Fria Tider och Samnytt inte längre finns på Alfheimr

Efter veckor av ångestjournalistik och krav på statliga mötes- och utegångsförbud från statsmakten har propagandaflödena från följande online-blaskor stoppats på alt media aggregatorn alfheimr.xyz:

  • Nya Tider
  • Fria Tider
  • Samnytt

När NT, FT och SN gör sig till prospects i domedagskulten Covid-19 och sprider rädsla, ängslan och förvirring – och krävar radikala ingripanden mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter har de inte bara förlorat rätten att kalla sig för alternativa – de är globalister som tjänar den djupa staten.


Distributören: 247 kr
Bokus: 299 kr
Ad Libris: 300 kr
Akademibokhandeln: 389 kr

Distributören: 232 kr
Bokus: 289 kr
Ad Libris: 289 kr
Akademibokhandeln: 379 kr