Jan Milld djupdyker i den just aktuellaste delen av det svenska politikerträsket…