2016-06-17: Rysslands president Vladimir Putin varnar världspressen för ett förestående världskrig.

Sommaren 2016 höll Rysslands president Vladimir Putin en presskonferens där han varnade för ett nära förestående världskrig.

Han var inte den förste att flagga.

Innan Putin hade ett flertal amerikanska politiker varnat för samma sak.

Så har även Sovjetunionens siste ledare Mikhail Gorbatjev gjort.

2016-07-30: Infowars rapporterar om hotbilden

2016-07-07: Infowars rapporterar

Putin avslutade med att ställa den här frågan till den församlade pressen från “Väst”…

Ni sprider lögner [om det här] bland medborgarna i era länder. Resultatet är att era medborgare inte upplever den förestående faran.

Det här är oroande.

Hur kan ni inte förstå att världen knuffas i på en väg som inte kan ändras?

Samtidigt som detta sker, låtsas man som att inget händer.

Jag vet inte längre hur jag skall nå fram till er [västmedia]….

Bakgrunden till Putins uttalande är hur USA under ett antal presidenter rivit ner de fungerande säkerhetsstrukturer man under flera decennier haft med Ryssland, och innan dess Sovjetunionen – och hur USA därefter börjat placera ut kärnvapenrobotsystem längs Rysslands gränser, på nya NATO-medlemmars territorier.

Under flera år skyllde USA på att robotsystemen var där för att skydda mot en iranska kärnvapenattack mot Nordamerika. Man höll fast vid lögnen trots att världsamfundet hade uppfattningen att Iran aldrig haft fungerande kärnvapensystem.

Efter det kärnvapenavtal USA, Storbritannien, Kina, Ryssland och Tyskland ingick med Iran sommaren 2015 har det blivit helt uppenbart att USA:s kärnvapenrobotsystem i Europa aldrig hade Iran i kikarsiktet – utan den ryska federationen.

Efter det här avtalet finns de amerikanska vapensystem nämligen inte bara kvar, de förstärks och byggs ut.

Putins hela varningstal (drygt 12 minuter)