Världsrekord i myndighetsmissbruk РJK Anna Skarhed

Senast uppdaterad: 2014-07-09

Det har nu visat sig att också JK Рefter tre månaders total tystnad Рanammat strategin att tiga om aerosolbesprutningen av Sverige.

Dokumentet nedan bekräftar att JK Anna Skarhed personligen instruerat myndigheten och dess anställda att bryta mot bl a Förvaltningslagen genom att inte ens skicka mottagelsebekräftelse på alla de anmälningar som inkommit Рvilket myndigheten alltså är tvungen att göra.Eftersom JK sorterar under regeringen och det enda Justitiedepartmentet gjorde när man 2014-07-01 per tfn upplystes om JK:s pågående brott mot Förvaltningslagen var att börja ljuga om JK:s faktiska ansvar under nämnda lag så har nu regeringen anmälts till riksdagens konstitutionsutskott (KU).

Det handlar i dag alltså om den svenska statens absoluta tystnad i över fem tusen kontaktförsök från en oroad allmänhet Рen allmänhet som önskar svar på frågorna runt aerosolbesprutningen av Sverige.

Varför vill inte regeringen tala om aerosolbesprutningen?
Vad är det regeringen Reinfeldt fruktar?

Gå med uppropet för att KU kallar regeringen till offentlig utfrågning om aerosolbesprutningen


Sveriges “dirty half-dozen”: Statsminister Fredrik Reinfeldt, F√∂rsvarsminister Karin Enstr√∂m, Milj√∂minister Lena Ek, Naturv√•rdsverkets Generaldirekt√∂r Maria Agren, √Ėverbef√§lhavare Sverker G√∂ransson,
SMHI:s Lena Häll Eriksson.

 

De tidigare anmälningarna

2014-04-01

JK
Box 2308
103 18 STOCKHOLM

 

ANM√ĄLAN MED SKADEST√ÖNDSANSPR√ÖK MOT REGERINGEN (MILJ√ĖDEPARTEMENTET), F√ĖRSVARSMAKTEN, NATURV√ÖRDSVERKET OCH SMHI F√ĖR BROTT MOT BL A OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Med start den 11:e februari 2014, d v s för sju veckor eller 49 dagar sedan, har regeringen (Miljödepartementet), Försvarsmakten, Naturvårdsverket, och SMHI m fl kontaktats med krav på svar och handlingsplan rörande de hot mot människors hälsa liksom hela ekosystemet som utgörs av den aerosolbesprutning av himlen som dagligen sker över Sverige.

Den enda myndighetsinstans som försökt agera i enlighet med offentlighetsprincipen och faktiskt svarat är luftfartsverket.

Anmäler nu regeringen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket och SMHI och för brott mot bl a offentlighetsprincipen.

Anmälan inkluderar skadeståndskrav från vardera motparten om 100 000 kronor, d v s totalt 400 000 kronor för undertecknad.

Den pågående aerosolbesprutningen över Sverige kan knappast ske utan regeringens godkännande och ovan nämnda myndigheters inblandning och vi reserverar oss därför rätten till ytterligare skadeståndskrav mot dessa men även andra parter när omfattningen på aerosolbesprutningen och mörkläggningen bekräftats.

Mvh

Bilagor:

1. Skrivelse till bl a Naturvårdsverket, Försvarsmakten, SMHI, Luftvarsverket och regeringen: http://raddasverige.nu/aerosol/
2. Den här anmälans hemsida: http://raddasverige.nu/jk-anmalan/

Den ursprungliga skrivelsen (2014-02-11):

Kära folkvalde, tjänsteman,

Om det finns n√•gon sakfr√•ga som i den offentliga debatten b√§st f√∂rtj√§nar att liknas vid den danske f√∂rfattaren HC Andersens saga “Kejsarens nya kl√§der” – s√• √§r det just det oerh√∂rt massiva aerosolbesprutningsprogrammet myndigheter och folkvalda i Sverige i tysthet till√•ter att fortg√• och massmedia v√§grar ta tag i.

Efter larmrapporter om vilka kemikalier som faktiskt ingår i aerosolerna, liksom de skadliga effekterna på folk, fauna och flora dessa har Рhar det nu blivit dags att för ett omgående stopp på besprutningen, följt av en offentlig och intellektuellt hederlig diskussion där alla fakta läggs på bordet.

Ert svar inklusive föreslagen handlingsplan emotses inom tre veckor.

Det skickas till avsändaren samt aerosol@raddasverige.nu.

Uppropets hemsida:

http://raddasverige.nu/aerosol/

Högaktningsfullt,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • By Bj√∂rgunnar, 2014-07-13 @ 21:33

  Tja, dessa satans politiker…
  Det var ju huvudet på spiken.
  Politikerna är satans verktyg.
  Folkets verktyg är dom ingalunda, om dom någonsin var det är det längesedan nu.
  Satan delar ut order till sina satans drängar politikerna, det sker inte på Blåkulla längre utan på Bilderbergsmöten.
  Dit far drängarna som kvalificerat sig och i det sammanhanget betyder vänster eller höger inte det minsta.
  Enligt frimurarstatuterna blir den som sviker sitt löfte till djävulen straffad på värsta tänkbara sätt.
  Har man sålt sin själ åt djävulen finns ingen återvändo.
  Inte för Anna Skarhed och inte för någon av de andra heller.
  Det var svaret p√• fr√•gan som st√§lldes…

 • By Tjocka "neger" Allan, 2014-07-12 @ 20:20

  Tja, dessa satans politiker.

 • By Tomas Skogstj√§rn, 2014-07-11 @ 08:08

  Maktmissbruk och tott brott mot yttrandefrihet + cencur från myndigheterna.

Other Links to this Post

statcounter