Den tyske homeopaten Andreas Bachmair förklarar varför vaccinationer är så farliga..