I väntan på slutet

Måhända den bästa måttstocken för att bedöma svensk säkerhetspolitik inte är att spekulera i hur Sverige hålls utanför kriget, utan hur landet ser ut efter kriget det dragits in i är över… Dessa var de fyra kända säkerhetspolitiska modellerna för länder i Europa under det Kalla Kriget: Medlemskap i NATO (bildat 1949) Medlemskap i Warsawapakten … Continue reading I väntan på slutet