Upprop: Stoppa Pandemilagen – den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar och mänskliga rättigheter

Upprop: Stoppa Pandemilagen – den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar och mänskliga rättigheter

Nu på fredag, den 8 januari 2021, tar riksdagen ställning till regeringens och socialdepartementets förslag på en lag som förvandlar Sverige till en medicinsk fasciststat…

Upprop: Stoppa Pandemilagen – den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar och mänskliga rättigheter

 

Kära folkvalde

Den av regeringen föreslagna pandemilagen strider mot grundlagen och internationella avtal och konventioner om mänskliga rättigheter.

Den utgör också ett akut hot mot folkhälsan, samhällsekonomin och det demokratiska systemet i Sverige.

Den måste därför stoppas från att bli lag.

Om förslaget ändå röstas igenom är frågan om den är giltig.

Är en riksdag där blott 55 av 349 folkrepresentanter deltar verkligen beslutsför?

Vad hände med villkoret att svensk grundlag bara kan ändras genom två röstningar i riksdagen med val emellan?

Nöd bryter lag.

Den nöd lagen kommer att resultera är större än något annat hot Sverige och svenskarna stått inför under sin snart tusenåriga existens.

Med facit i hand är det uppenbart att Covid-19 blott var en mild vinterinfluensa, som av bland andra injektions- och vaccinindustrin, media och WHO blåstes upp till att anta helt orimliga proportioner, med svåra politiska och ekonomiska konsekvenser för hela världen.

Det är dags att säga stopp.

Förutom FN:s allmänt hållna universella deklaration om mänskliga rättigheter, existerar också UNESCO:s deklaration från 2005 om bioetik och mänskliga rättigheter – som vid en genomläsning i dag verkar varna för just den situation som i dag skapats:


Ur FN 1948

Article 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.


Ur UNESCO 2005

Article 3

Human dignity and human rights, Human dignity, human rights and fundamental freedoms are to be fully respected. The interests and welfare of the individual should have priority over the sole interest of science or society.

Article 6

1. Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and forany reason without disadvantage or prejudice.

3. In appropriate cases of research carried out on a group of persons or a community, additional agreement of the legal representatives of the group or community concerned may be sought. In no case should a collective community agreement or the consent of a community leader or other authority substitute for an individual’s informed consent.


Förslaget har av riksdagspartier liksom regeringens egna remissinstanser kritiserats för sin hafsiga och amatörmässiga utformning.

Några länkar:

Uppropets hemsida:

Högaktningsfullt,

Länk till UNESCO:s deklaration:

Högaktningsfullt,

 

Stoppa Pandemilagen - den behövs inte och är ett brott mot Sveriges grundlagar

Käre folkvalde

**your signature**

1,365 signatures

Share this with your friends:

   

 

Mottagare: riksdagens 349 ledamöter + registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se,info@folkhalsomyndigheten.se, registrator@lakemedelsverket.se,socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

 

Latest Signatures
1,365 Åke Winnerfalk Nov 12, 2021
1,364 gunilla pihl Sep 25, 2021
1,363 Ann Åberg Sep 23, 2021
1,362 Reidunn Renlund Aug 09, 2021
1,361 Nicole Denize Aug 09, 2021
1,360 Victoria Hill Jul 30, 2021
1,359 Eva-Britt Winblad Jul 28, 2021
1,358 Marie Andersson Jul 25, 2021
1,357 Gyöngyver Meszaros Jul 25, 2021
1,356 Kenneth Lundkvist Jul 25, 2021
1,355 Robert Naglic Jul 25, 2021
1,354 Frida Stark Jul 25, 2021
1,353 Judit Labundy Jul 23, 2021
1,352 Micaela Lundgren Jul 22, 2021
1,351 Gunilla Djärf Jul 18, 2021
1,350 Margit Björk Jul 17, 2021
1,349 Ewa Nordstrom Jul 07, 2021
1,348 Anders Gustafsson Jul 06, 2021
1,347 Lillie Andersson Jul 06, 2021
1,346 Maria Sikrooth Jun 22, 2021
1,345 Gabriela Q. Perez Jun 19, 2021
1,344 Anette Sarkany Jun 18, 2021
1,343 Peter Wallevik Jun 08, 2021
1,342 Manuela Kielburger Jun 08, 2021
1,341 Eva-Lisa Myntti May 28, 2021
1,340 Per Schunnesson May 15, 2021
1,339 Rose-Marie Johansson May 05, 2021
1,338 Ulf Strömberg Apr 30, 2021
1,337 Lis-Marie Danielsson Apr 26, 2021
1,336 Carola Fries Apr 23, 2021
1,335 Ann-Charlotte Liljengren Apr 22, 2021
1,334 Annika Andersson Apr 22, 2021
1,333 Pierre Fröde Apr 22, 2021
1,332 Tina Fröde Apr 22, 2021
1,331 Kent-Roger Bengtsson Apr 19, 2021
1,330 Per Dahlberg Apr 16, 2021
1,329 Marika Sörman Apr 16, 2021
1,328 Märta Bergfelt Apr 15, 2021
1,327 Annika Nyholm Apr 13, 2021
1,326 Marie Danielsson Apr 12, 2021
1,325 Annette Velin Bengtsson Apr 12, 2021
1,324 leif bengtsson Apr 11, 2021
1,323 Elizabeth Svensson Apr 11, 2021
1,322 Magda Iancu Apr 10, 2021
1,321 julia pressel Apr 10, 2021
1,320 Jonas Berg Apr 10, 2021
1,319 Karin Vikström Apr 09, 2021
1,318 Barbro Andersson Apr 09, 2021
1,317 CARINA RÅNGEBY Apr 09, 2021
1,316 Lars Lindeberg Apr 08, 2021
1,315 Olga Riveron Apr 08, 2021
1,314 Christian Olsson Apr 08, 2021
1,313 patricia canellis Apr 08, 2021
1,312 Dagmar O'Driscoll Apr 07, 2021
1,311 Stig Jonsson Apr 07, 2021
1,310 Raili Stahl Apr 07, 2021
1,309 Johan Andreasson Apr 06, 2021
1,308 Anli Alexander Apr 05, 2021
1,307 Anette Ljungberg Apr 05, 2021
1,306 Chriss Aabol Apr 05, 2021
1,305 Christer Ylipää Apr 05, 2021
1,304 Eva Jansson Apr 05, 2021
1,303 Siv Kenttä Apr 05, 2021
1,302 Steve Ahlberg Apr 05, 2021
1,301 Marie Breese Apr 05, 2021
1,300 Victor Nilsson Apr 04, 2021
1,299 Mayne Hopkins Apr 04, 2021
1,298 Jan Wignell Apr 04, 2021
1,297 Lisa Alexandersson Apr 04, 2021
1,296 KAJ JOHANSSON Apr 04, 2021
1,295 Jessica Ricci Apr 03, 2021
1,294 Monica Stimberg Apr 03, 2021
1,293 Anja Herdesang Apr 03, 2021
1,292 Sabina Pilebo Apr 03, 2021
1,291 Veronica Adler Apr 02, 2021
1,290 Christina Bok Apr 02, 2021
1,289 Inez Belltheus Mar 31, 2021
1,288 Isabelle Ädel Mar 31, 2021
1,287 Karl-Johan Halléni Mar 30, 2021
1,286 Tony Sondered Mar 30, 2021
1,285 Mats Filar Mar 30, 2021
1,284 Emma Hansdotter Mar 30, 2021
1,283 Peter Milstam Mar 30, 2021
1,282 Anke Heitmann Mar 30, 2021
1,281 Magnus Arlebäck Mar 30, 2021
1,280 Jan Ek Mar 30, 2021
1,279 Christer Måg Mar 29, 2021
1,278 Marita Roos Mar 29, 2021
1,277 Catrine Cardell Mar 29, 2021
1,276 Ulrica Carlsson Mar 29, 2021
1,275 Annika Gustafsson Mar 29, 2021
1,274 Lena Rexhagen Mar 29, 2021
1,273 Marie Almenfors Mar 29, 2021
1,272 Gustav Nilo Mar 28, 2021
1,271 Caroline Pederson Mar 28, 2021
1,270 Annika Sundström Mar 28, 2021
1,269 Sven Laake Mar 28, 2021
1,268 Brigitte Gustavsson Mar 28, 2021
1,267 Katarina Engman Mar 28, 2021
1,266 Gunilla Djärf Mar 28, 2021
1,265 Carola Lindberg Mar 28, 2021
1,264 Roger Wesasson Mar 28, 2021
1,263 Monica Carlsson Mar 28, 2021
1,262 Andreas Roth Mar 28, 2021
1,261 Britt-Marie Holmström Mar 28, 2021
1,260 Tore Carlsson Mar 28, 2021
1,259 Ylva Nyman Mar 27, 2021
1,258 Maria Engevik Mar 25, 2021


Stöd oss!

Donera via kort eller paypal


(går via naturalimmunity.org)


Distributören: 239 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 233 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln

Distributören: 177 kr
Bokus
Ad Libris
Akademibokhandeln
Comments are closed.