Upprop: Stoppa EU:s och Sveriges planer på ett pass kombinerat med ett vaccinationskort

Upprop: Stoppa EU:s planer på ett pass kombinerat med ett vaccinationskort   Hej EU planerar att införa ett pass kombinerat med vaccinationskort. Det planerade passet bryter mot UNESCO:s Universella Deklaration om Bioteknik och Mänskliga Rättigheter från 2005 (jmf artikel 6, sektion 1 och 3 och artikel 28). Det planerade passet utgör också ett flagrant brott … Continue reading Upprop: Stoppa EU:s och Sveriges planer på ett pass kombinerat med ett vaccinationskort