Den amerikanske historikern och ekonomen Webster G. Tarpley presenterar gärningsmannaprofilen för organisationen som genomförde 9/11.