Svensken har vänt EU ryggen – nästa avfart Lissabon

Senast uppdaterad: 2015-04-15

EMU-/eurosympatier efter partisympati 2004–2014

 

Alla partier utom M och FP ligger runt ett 90-procentigt misstroende mot EU. M och FP ligger runt ett 80-procentigt misstroende.

Dags för Sverige att checka ut ur Lissabonfördraget?

Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Partisympatier/Partisympatiundersokningen-PSU/12436/12443/EU–EMU-sympatier/27385/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • By david, 2015-04-20 @ 10:51

    LOL

Other Links to this Post

statcounter