Staten på väg införa tvångsvaccinering РDN censurerar

Senast uppdaterad: 2016-04-04

Nedanstående saxat från Linda Karlströms vaccin.me..

DN tog ned denna debattartikel om riskerna med tvångsvaccinering i Sverige

Debattartikeln ‚ÄĚV√•ra barn ska inte tv√•ngsvaccineras‚ÄĚ av Sara Boo, Scott Tips, Marina Ahlm, Linda Karlstr√∂m och Michael Zazzio publicerades torsdagen morgon den 7 januari 2016 p√• DN √Ösikt, men ett par timmar senare togs den ned. Innan publicering hade artikeln refuserats av DN Debatt som h√§nvisade till DN √Ösikt. Kravet var att artikeln m√•ste ha bra k√§llh√§nvisningar, vilket adderades till artikeln. Texten godk√§ndes av DN √Ösikt varp√• den publicerades. D√§refter h√§nde n√•got. Artikeln togs ned.

Klockan 11.22 fick Sara Boo följande mail från DN Åsikt:

Hej,
Vi har trots allt bestämt oss för att inte publicera ditt inlägg.
Med vänlig hälsning,
Jessika Svensk, redaktör DN.Åsikt
asiktsredaktionen[snabel-a]dn.se

 • Distributören: 247 kr
  Bokus: 292 kr
  Ad Libris: 295 kr
 • Distributören: 23 2kr
  Bokus: 281 kr
  Ad Libris: 285 kr
 • V√•ra barn ska inte tv√•ngsvaccineras

  I en motion till riksdagen föreslår Sofia Arkelsten (M) att det allmänna vaccinationsprogrammet ska bli obligatoriskt. Vi anser att det måste vara upp till föräldrarna att bestämma om man vill utsätta sitt barn för riskerna som vaccinering faktiskt medför.

  Argumentet för att införa ett obligatoriskt vaccinationsprogram handlar ofta om att de som väljer bort vaccinet utsätter andra för fara när de inte är med och motverkar förebyggande mot smitta. Det anförs också i Sofia Arkelstens motion.

  • Men var √§r de vetenskapliga bevisen f√∂r att de som tackar nej till vaccin uts√§tter sina barn f√∂r fara?
  • Var √§r de vetenskapliga bevisen f√∂r att vaccin inte leder till on√∂diga iatrogena sjukdomar?
  • Var √§r de l√•ngsiktiga studierna som bevisar vacciners s√§kerhet?
  • Var √§r de vetenskapliga bevisen f√∂r att vaccinerade √§r friskare och har b√§ttre h√§lsa √§n ovaccinerade?
  • Var √§r de vetenskapliga bevisen f√∂r att ovaccinerade uts√§tter vaccinerade f√∂r fara?

  Och skulle det inte finnas sådana vetenskapliga bevis så faller ju hela syftet med att vaccinera överhuvudtaget!

  Socialstyrelsen skriver själva:

  ‚ÄĚvacciner som utvecklades i b√∂rjan eller mitten av f√∂rra seklet vanligtvis inte √§r utv√§rderade med dagens krav p√• placebokontrollerade effektpr√∂vningar. Detta g√§ller till exempel difteri, stelkramp, polio, m√§ssling och i v√§stv√§rlden r√∂da hund.‚ÄĚ

  Så, trots att vacciner inte har genomgått korrekta vetenskapliga prövningar så tas det för givet att det skulle vara vetenskapligt bevisat att vacciner skulle vara säkra och effektiva. Inga läkemedel är utan biverkningar och detta gäller således även vaccin.

  I en studie från 1991, publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine kom man fram till det spontana rapporteringssystemet missade uppemot 98 procent av biverkningarna.

  I en annan rapport publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA kom forskarna fram till slutsatsen att endast omkring 1 procent av alla biverkningar blir rapporterade till FDA (USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket).

  I Kina visade en studie att av alla biverkningar som rapporterades i Shanghai 2009, var 42,5 procent vaccinbiverkningar med så allvarliga reaktioner som njurinsufficiens, trombocytopeni, lymfadenopati, anafylaktisk chock och dödsfall.

  Det finns många exempel på smittspridning trots hög vaccinationstäckning. Det är dags att inse det faktum att vaccin inte är så effektiva som man från början har trott. Vacciner ges till hela folkgrupper i syfte att skydda ett fåtal människor och det är dags att ställa sig frågan om det är etiskt försvarbart att riskera hela folkgruppers hälsa till förmån för ett fåtal människor, dessutom med tveksam bevisföring.

  Under decennier har mässling i USA bara ökat trots obligatorisk vaccinering.
  Epidemier i skolor
  med 99 procents vaccinationstäckning har förekommit på flera håll. Dödligheten har tiodubblats. På en drabbad gymnasieskola visade en översyn av patientjournalerna att samtliga av de 411 elever hade dokumentation av en dos med vaccination mot mässling, helt i enlighet med Illinois lag. Alla elever insjuknade vilket visar att sjukdomen kan uppkomma i populationer trots 100 procents vaccinationstäckning.

  V√•ra sp√§dbarn, det √∂mt√•ligaste som vi har, som inte ens har hunnit utveckla n√•got bra immunf√∂rsvar f√•r 21 vacciner (vissa vacciner √§r koncentrerade till en och samma spruta) under loppet av 18 m√•nader, i det svenska barnvaccinationsprogrammet. En del barn ‚Äď de som har √§nnu s√§mre immunf√∂rsvar √§n normalt kan f√• upp till 27 vacciner under samma tidsperiod. Detta motsvarar att en vuxen individ f√•r omkring 200 vacciner under samma tidsperiod om man r√§knar l√§kemedel per kg kroppsvikt. V√•gar Sofia Arkelsten och andra med tv√•ngsvaccineringstankar t√§nka sig att genomg√• en s√• pass aggressiv vaccinationsperiod innan de uttalar sig?

  Utifrån de mänskliga rättigheterna, är sådana politiska tilltag som att tvångsvaccinera människor ett påtvingat straff och som rättsligt kan rubriceras som överlagt mordförsök samt försök till vållande till kroppsskada eftersom vi vet att vaccinering med säkerhet leder till allvarliga individskador, sjukdomstillstånd och dödsfall för en del individer. Det måste stå var och en fritt att välja om man skall utsätta sig själv och/eller sina barn för sådana uppenbara risker. Vi kan inte i ett humant demokratiskt samhälle med tvångstaktik och berått mod offra vissa barn.

  Text: Sara Boo ordförande för National Health Federation Sweden. Scott Tips, president National Health Federation. Marina Ahlm, sekreterare NHF Sweden och medarbetare på Vaccin.me. Linda Karlström redaktör på Vaccin.me. Michael Zazzio, medicinsk forskare samt ordförande föreningen SARA.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  statcounter