Det enda åtestående hindret: det finns ännu kontanter..