Staten anmäld för chemtrailbesprutningen över Sverige Рen halv miljard i skadestånd

Senast uppdaterad: 2014-04-01

Den 1 april 2014 anmäldes regeringen och myndigheterna nedan till JK för omfattande och systematiska brott mot bl a offentlighetsprincipen. Brotten har begåtts i samband med mörkläggningen av den landsomfattande aerosolbesprutning från flygplan som dagligen sker över Sverige.

Regeringen | Försvarsmakten | Naturvardsverket | SMHI

Sveriges “dirty half-dozen”: Statsminister Fredrik Reinfeldt, F√∂rsvarsminister Karin Enstr√∂m, Milj√∂minister Lena Ek, Naturv√•rdsverkets Generaldirekt√∂r Maria Agren, √Ėverbef√§lhavare Sverker G√∂ransson,
SMHI:s Lena Häll Eriksson.

Mot bakgrund av omfattningen och systematiken i övergreppen på bl a offentlighetsprincipen mot de (till dags dato) 1034 personer som hitills tillskrivit myndigheterna har nu skadestånd utkrävts: 100 000 kronor per myndighet och drabbad medborgare.

 

2014-04-01

JK
Box 2308
103 18 STOCKHOLM

 

ANM√ĄLAN MED SKADEST√ÖNDSANSPR√ÖK MOT REGERINGEN (MILJ√ĖDEPARTEMENTET), F√ĖRSVARSMAKTEN, NATURV√ÖRDSVERKET OCH SMHI F√ĖR BROTT MOT BL A OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Med start den 11:e februari 2014, d v s för sju veckor eller 49 dagar sedan, har regeringen (Miljödepartementet), Försvarsmakten, Naturvårdsverket, och SMHI m fl kontaktats med krav på svar och handlingsplan rörande de hot mot människors hälsa liksom hela ekosystemet som utgörs av den aerosolbesprutning av himlen som dagligen sker över Sverige.

Den enda myndighetsinstans som försökt agera i enlighet med offentlighetsprincipen och faktiskt svarat är luftfartsverket.

Anmäler nu regeringen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket och SMHI och för brott mot bl a offentlighetsprincipen.

Anmälan inkluderar skadeståndskrav från vardera motparten om 100 000 kronor, d v s totalt 400 000 kronor för undertecknad.

Den pågående aerosolbesprutningen över Sverige kan knappast ske utan regeringens godkännande och ovan nämnda myndigheters inblandning och vi reserverar oss därför rätten till ytterligare skadeståndskrav mot dessa men även andra parter när omfattningen på aerosolbesprutningen och mörkläggningen bekräftats.

Mvh

Bilagor:

1. Skrivelse till bl a Naturvårdsverket, Försvarsmakten, SMHI, Luftvarsverket och regeringen: http://raddasverige.nu/?page_id=258

Den ursprungliga skrivelsen (2014-02-11):

Kära folkvalde, tjänsteman,

Om det finns n√•gon sakfr√•ga som i den offentliga debatten b√§st f√∂rtj√§nar att liknas vid den danske f√∂rfattaren HC Andersens saga “Kejsarens nya kl√§der” – s√• √§r det just det oerh√∂rt massiva aerosolbesprutningsprogrammet myndigheter och folkvalda i Sverige i tysthet till√•ter att fortg√• och massmedia v√§grar ta tag i.

Efter larmrapporter om vilka kemikalier som faktiskt ingår i aerosolerna, liksom de skadliga effekterna på folk, fauna och flora dessa har Рhar det nu blivit dags att för ett omgående stopp på besprutningen, följt av en offentlig och intellektuellt hederlig diskussion där alla fakta läggs på bordet.

Ert svar inklusive föreslagen handlingsplan emotses inom tre veckor.

Det skickas till avsändaren samt aerosol@raddasverige.nu.

Uppropets hemsida:

http://raddasverige.nu/?page_id=258

Högaktningsfullt,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • By Per, 2014-04-03 @ 17:00

  Toppen!! Verkligen bra att bollen nu är i rullning!

 • By Peter Johansson, 2014-04-03 @ 15:40

  Ja, jag tycker att det är bra att detta lyfts fram. Har själv bevittnat dessa plan som flyger kors och tvärs över oss. Verkar som dom har börjat att flyga mer på natten då man sover, ser spår efter dem på morgonen. Kämpa på Blueshift, jag står på er sida.

 • By Helena, 2014-04-03 @ 06:22

  Jag instämmer. Långt inifrån hjärtat.
  Härligt att nån vill ta tag i det som verkligen behövs./Helena

 • By Ann-marie Lindholm, 2014-04-02 @ 06:08

  √Ąntligen!
  Stort Tack för att Du/Ni någon äntligen har tagit tag i detta!!
  /Ami
  Enhet

Other Links to this Post

statcounter