Med anledning av Jacob Wallenbergs “invitation” till Stefan Löfven att i början på juni 2013 inställa sig på årets Bilderbergsmöte för avläggande av trohetsed samt mottagande av instruktioner för mandatperioden 2014-2018 – då Löfven kommer att vara Sveriges statsminister..