Nya Tider – Sveriges senaste femtekollonnare

Nya Tider – Sveriges senaste femtekollonnare

Vavrav Suk (höger) tillsammans med ultra-zionisten Stefan Torsell a k a Zoltan Bundzik

Nya Tider (NT) och med denna tidning förknippade i öststatsinvandraren Vavrav Suk har av den dolda makten i Sverige utsetts till säkerhetsventil och kontrollerad opposition för de delar av befolkningen som önskar bevara Sverige som en fungerade nationalstat.

Som alla av makten konfirmerade “oppositioner”, har NT och Suk svurit evig trohet till den zionistiska agendan, i synnerhet dess grundbult Förintelsen – denna historiska icke-händelse som är orsaken till att Israel i dag en existerar.

Det är nämligen via myten om Förintelsen som Zionismen under decennier lyckats avkräva bl a Tyskland och USA en sanslös mängd med pengar, som finansierat dess överlevnad och krig.

Tecknen på NT:s och Suks ambivalens har under åren varit flera.

Den senaste bekräftelsen på att NT sanktionerats som maktens kontrollerade opposition är den ansenliga mängd gratisreklam NT och Suk nyligen gavs vid bokmässan, där NT först skulle delta, sedan inte, för att till slut åter släppas in i maktens finrum – varpå vuxna människor börjar springa omkring bland utställningsmontrarna med tejpbitar för munnen.

Vad var priset för denna maktens gåva till Vavrav Suk och hans tidning?

Samma pris som alltid.

Att Suk tog på sig den virtuella kippan och knäböjde vid Zions altare, där han svor evig trohet till myten om Förintelsen.

Evenemanget ägde rum den 26:e oktober 2016 i en krönika med titeln: Folkutbytet och det tragiska fallet Sverige.

Läsare som ännu inte känner till att den så kallade Förintelsen är en enda stor lögn, finner nedan några artiklar som möjliggör för henne att snabbt uppdatera sina bristfälliga historiekunskaper…

Comments are closed.