Historien om hur överbefälhavaren beordrade Tullverkets generaldirektör att alldeles innan M/S Estonias förlisning släppa igenom hemliga militärtransporter från baltstaterna.